Harmonogram konkursów ERC w 2021 roku

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała terminy konkursów na granty ERC w Horyzoncie Europa. Budżet trzech głównych programów ERC: Starting Grant, Consolidator Grant i Advanced Grant wyniesie 1,9 mld euro. Ogłoszony harmonogram jest pierwszym w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji - Horyzont Europa, przewidzianym na lata 2021 – 2027.

Początkowo otwarty zostanie konkurs Starting Grant dla naukowców, którzy są 2-7 lat po uzyskania dyplomu doktorskiego. Zaproszenie zostanie ogłoszone 25 lutego 2021 r., jego budżet wyniesie 619 mln euro, a termin składania wniosków wyznaczono na 8 kwietnia 2021 r.

W dniu 11 marca 2021 r. zostanie otwarte zaproszenie do składania wniosków o Consolidator Grant, który skierowany jest do naukowców, posiadających tytuł doktora od przynajmniej 7, a maksymalnie od 12 lat. Budżet tego zaproszenia wyniesie 633 mln euro. Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 kwietnia 2021 r.

Natomiast 20 maja Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosi zaproszenie do składania wniosków o granty dla doświadczonych naukowców – Advanced Grants, których budżet wyniesie 626 mln euro, a termin składania wniosków upłynie 31 sierpnia 2021 r.

Granty ERC stwarzają ambitnym i kreatywnym uczonym szansę na realizację innowacyjnych projektów. Finansowanie ma im pomóc w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych. Co istotne, projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za ich przebieg odpowiedzialny jest Principal Investigator – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat.

Więcej informacji udziela p. Agnieszka Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@ezut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

erc (002).jpg

Tagi
Szkolenia
Komentarze