Granty na Eurogranty - ruszył nabór wniosków o finansowanie

Już teraz zdobądź środki na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej, w szczególności Horyzont 2020.

Aplikować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski. Wsparcie wynosi nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej, w ramach którego poniesione zostaną koszty opracowania studium wykonalności wynosi:

a)    280 060 zł, gdy wnioskodawca aplikuje samodzielnie,
b)    239 310 zł, gdy aplikuje konsorcjum.

W przypadku projektu, w ramach którego nie zostaną poniesione koszty opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego wymaganego przez KE można otrzymać do 64 000 zł. Finansowanie obejmuje koszty usługi doradczej, opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty poszukiwania partnerów projektu, podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, prezentacji wniosku o dofinansowanie), tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej. 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w terminie do 12 stycznia 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie PARP.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i rejestracji!  
 

Komentarze