Granty na Eurogranty – dofinansowanie dla Twojej firmy

Zdobądź środki na sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów Unii Europejskiej, w szczególności Horyzont 2020.

Maksymalne wsparcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł (dla wnioskodawców samodzielnie aplikujących, projekty ze stadium wykonalności). Finansowanie obejmuje koszty usługi doradczej, opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, organizacji spotkań związanych z przygotowaniem projektu (koszty poszukiwania partnerów projektu, podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, prezentacji wniosku o dofinansowanie), tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.


Dnia 21 stycznia 2020 r. rusza nabór wniosków o finansowanie. Aplikować mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komentarze