Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabory do programów TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) otworzyła kolejne nabory wniosków w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM TECH Core Facility PLUS. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r.

Program TEAM oferuje granty w wys. 3,5 mln zł. realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

Program TEAM-TECH o propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

Celem programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości ok. 1,5 mln zł na projekty trwające do 18 miesięcy (moduł Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. Więcej informacji o TEAM-TECH Core Facility: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/ i TEAM-TECH Core Facility PLUS: https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/