Euratom – tematyka konkursów w nadchodzącej perspektywie finansowej

Euratom to program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W ramach programu prowadzone są między innymi badania dotyczące kwestii bezpieczeństwa jądrowego, optymalnej ochrony radiologicznej, gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz rozwój bezpiecznych technologii jądrowych. Co istotne, dzięki powstałej synergii z programem Horyzont Europa od bieżącego roku otwarto możliwości w zakresie mobilności naukowców w dziedzinie energii jądrowej dzięki włączeniu w działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). Inne nowości w ramach programu to m.in. zwiększenie koncentracji na zastosowaniach promieniowania niezwiązanych 
z wytwarzaniem energii (medycznych, przemysłowych, kosmicznych), a także uproszczenie poprzez ograniczenie celów szczegółowych z obecnych 14 do 4, obejmujących zarówno działania bezpośrednie (wdrażane przez JRC), jak i działania pośrednie, czy dostęp (bezpłatnie dla naukowców) do światowej klasy obiektów badań jądrowych oraz pomoc w projektowaniu eksperymentów, montażu, analizie bezpieczeństwa i badaniach.

Poniżej, w celu przybliżenia Państwu tematyki konkursowej najbliższego programu przedstawiamy kilka tematów, które pochodzą z draftu Programu Pracy na lata 2021-2022:

1.    Safety of operating Nuclear Power Plants and Research Reactors;
2.    Safety of advanced and innovative nuclear designs and fuels;
3.    Advanced structural materials for nuclear applications;
4.    Safety of High Temperature Reactors;
5.    European Partnership for research in radiation protection and detection of ionising radiation;
6.    Safe use and reliable supply of therapeutic radionuclides;
7.    Cross-sectoral synergies and new applications of nuclear technologies;
8.    European Facility in Nuclear Research.
 

Planowany termin otwarcia konkursów to 21 września 2021 roku.

W celu poznania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

Komentarze