ERA PerMed – konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu pierwszego międzynarodowego konkursu pt.: „Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać konsorcja naukowe obejmujące, co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania pochodzącego z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie.

Zakres tematyczny:

The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data quality on one side and the potential applicability for health care providers on the other side.

This should be based on methods that are possible to use in and/or be further developed for clinical, general practice and public health settings. This may involve validation of known biomarkers, interoperable data solutions and software for decision support for healthcare providers. Integration of other sources of clinically relevant data in the clinical decision support, such as imaging or routine data, could also be considered to improve the diagnostic predictions. The projects could include exploratory clinical studies that demonstrate the feasibility of early diagnosis and/or stratification of patients for existing drugs. Larger clinical trials, for example for the identification of novel drugs, are beyond the scope of the call. Because understanding of molecular mechanisms in complex/multifactorial diseases but also other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer) involves multiple genes, gene products or regulators, it is likely that omics methods are required, as are in vitro or in vivo validation studies.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 10 kwietnia 2018 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 5 lipca 2018 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do składania wniosków znajduje się na stronie NCBR oraz programu.

Komentarze