ERA PerMed – II konkurs z zakresu medycyny personalizowanej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło drugi międzynarodowy konkursu „Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation”, polegający na finansowaniu badań z zakresu medycyny personalizowanej. Wnioski mogą składać konsorcja obejmujące co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania, pochodzące z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie.

Celem konkursu ERA PerMed jest wsparcie projektów badawczych z obszaru personalizowanej medycyny, zachęcenie i ułatwienie powstawania zespołów interdyscyplinarnych zmierzających do wdrożenia takich rozwiązań oraz promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, klinikami oraz partnerami gospodarczymi (np. MSP).

Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych:

  • Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”,
  • Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”,
  • Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”.

Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy mogą być włączeni w realizację modułów z obszarów nr 1 i 2. Zadania badawcze w ramach obszaru nr 3 nie są objęte dofinansowaniem NCBR.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 7 marca 2019 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 17 czerwca 2019 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.

Komentarze