ERA-NET NEURON Cofund – IV konkurs finansujący badania w dziedzinie neurologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do IV międzynarodowego konkursu w ramach ERA-NET NEURON Cofund, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Celem funduszy NEURON jest promocja multidyscyplinarnych i wielonarodowych projektów łączących badania podstawowe i kliniczne. W obecnym konkurcie położono nacisk na udział w tworzonych konsorcjach psychiatrów i neurologów, wspólnie z neurobiologami. Zgłoszenia w konkursie powinny dotyczyć nowatorskich i ambitnych pomysłów, których realizacja nie jest możliwa bez współpracy między partnerami.

Propozycje badań powinny obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

  • Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases.
  • Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific neurological and psychiatric diseases.

Zgłoszenia mogą obejmować badania nad różnorodnymi biomarkerami, w tym strukturalnymi, fukcjonalnymi, molekularnymi czy genetycznymi. Projekty poświęcone biomarkerom cyfrowym, behawioralnym czy kognitywnym muszą obejmować także badania nad innymi biosygnaturami. We wszystkich przypadkach, propozycje muszą uwzględniać badania patofizjologiczne oraz na ludziach bądź tkankach. Badania kliniczne nie mogą wychodzić poza etap proof of concept.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z 3 grup badawczych, z 3 różnych krajów. Z tego samego kraju uczestnikami konsorcjum mogą być maksymalnie 2 instytucje.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 11 marca 2019 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 euro, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.

Komentarze