ERA CoBioTech – II konkurs z zakresu biotechnologii

Trwa nabór wniosków do konkursu w ramach międzynarodowego programu ERA CoBioTech, którego tematem jest Biotechnology for a sustainable bioeconomy. Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 r.

Zgłoszone propozycje projektów badawczych muszą być multidyscyplinarne i zawierać co najmniej jeden z następujących tematów:

  • Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells.
  • Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies.
  • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included.
  • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high-added value in a sustainable way.

Tematyka obejmuje również biotechnologię przemysłową. Wnioski muszą dotyczyć jednego z opisanych poniżej zagadnień:

  • Topic A – Microbial communities (natural or synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.
  • Topic B – Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes..

Nabór wniosków wstępnych potrwa do 14 grudnia 2018 r.

O dofinansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami. Wnioski obejmujące badania podstawowe nie otrzymają finansowania.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajdują się na stronie NCBR.