Dyżur ekspercki: "Konkurs OPUS 15"

Zapraszamy pracowników naukowych na dyżur ekspercki dotyczący możliwości aplikowania w 15. edycji konkursu OPUS, który odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r.

OPUS jest konkursem na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu:

  • skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego;
  • projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, bądź przez konsorcjum naukowe;
  • projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe;
  • okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy;
  • aparatura: koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć wartości 500 tys. zł dla ST i NZ oraz 150 tys. zł dla HS
  • kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej, budżet;
  • wniosek należy wysłać do dnia 15 czerwca 2018 r w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie NCN.

Zapisów można dokonywać do 15 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Grażyną Przybylską (tel. 91 449 48 85, email: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl).

Tagi
Szkolenia
Komentarze