Dodatkowe środki na wynagrodzenia dla Zespołów realizujących projekty w Horyzoncie 2020!

obrazek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program Premia na Horyzoncie, przyznający dodatkowe fundusze na wynagrodzenia. Celem programu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w największym mechanizmie finansowania badań, jakim jest Horyzont 2020.

Kryteriami otrzymania finansowania w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego. Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym, a cała procedura aplikowania nie jest skomplikowana.

Więcej informacji na stronie MNiSW.

Komentarze