DAINA - konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki podało informacje o nadchodzącym konkursie na polsko-litewskie projekty badawcze pn. DAINA. Polsko-litewskie zespoły będą mogły realizować granty we wszystkich dyscyplinach naukowych. Konkurs obejmuje badania podstawowe.

O środki na realizację projektów badawczych mogą ubiegać się:

  • Z Polski: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej
  • Z Litwy: jednostki badawcze i naukowe wskazane we Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Wnioskowana wysokość dofinansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioski za pomocą systemu elektronicznego będzie można składać od 15 września do 15 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie DAINA dostępne są na stronie NCN.