CORE 2019 – VIII konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła nabór wniosków do konkursu CORE 2019 w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Konkurs dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu - obszar Innovation in Services - obejmuje następujące zagadnienia:

  • projektowanie usług dla biznesu,
  • rozwój i działanie systemów finansowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, wnioski można składać przez system internetowy do 11 kwietnia 2019 r.

Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR.

Komentarze