Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program Wspólnotowego Centrum Badawczego

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów.

Celem jest nawiązanie strategicznej współpracy między JRC a uczelniami, instytutami z krajów UE w zakresie wspólnego szkolenia doktorantów w wyznaczonych obszarach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia europejskiej polityki w zakresie badań oraz z wykorzystaniem tzw. umiejętności miękkich. Termin na zgłaszanie przez instytucje chęci udziału w projekcie upływa 15 marca 2017 r.

Zgłoszenia można przesyłać w sześciu obszarach tematycznych (ang.):

Szczegóły współpracy pomiędzy JRC a wybraną jednostką:

  • Collaborative Doctoral Partnerships nie pociąga za sobą wymiany funduszy pomiędzy JRC a wybraną instytucją. Koszty dzielone są zgodnie z pobytem doktoranta w danej instytucji. Podczas gdy studenci będą przebywać w JRC, to JRC pokryje koszty wynagrodzenia doktoranta, niezbędnych szkoleń oraz koszty związane z podróżą.
  • Doktorant może przebywać w JRC od jednego do trzech lat. Czas pobytu doktorantów w konkretnych instytucjach będzie przedmiotem indywidualnych rozmów pomiędzy JRC a wybraną instytucją.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach Komisji Europejskiej i w dokumencie JRC.