CHIST-ERA - konkurs z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA dotyczącego technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wyzwaniami naukowymi opartymi na ICT.

Celem inicjatywy CHIST-ERA jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie zakrojonych na szeroką skalę badań multidyscyplinarnych w dziedzinie ICST, które mogą doprowadzić do znaczących przełomów. Organizacje partnerskie identyfikują nowe dziedziny naukowe, pozwalając naukowcom angażować się w projekty o wysokim ryzyku i wysokim wpływie, uruchamiając każdego roku ponadnarodowe zaproszenie do składania wniosków badawczych.

Zakresy tematyczne:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa. Nabór wniosków wstępnych trwa do 15 stycznia 2019.

Sieć CHIST-ERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów, przygotowywanych na konkurs CHIST-ERA. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy złożyć formularz rejestracyjny.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.