CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do ośrodków badawczych

Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

  • Włochy: Synchrotron Elettra
  • Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe
  • Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia
  • Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
  • Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
  • Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
  • Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.
  • Polska: Synchrotron SOLARIS (dostęp do infrastruktury badawczej od października 2018 r.).

CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze Konsorcjum zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów. Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym konsorcjum.

Wnioski należy składać do 1 marca (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 30 marca 2018 r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości, jakie stwarza naukowcom CERIC-ERIC. 

Komentarze