BREXIT: Wielka Brytania pozostaje w programie Horyzont 2020

W komunikacie z 22 stycznia 2020 r. UKRO (UK Research Office) przekazało najnowsze informacje o obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii w PR Horyzont 2020 i innych programach finansowanych przez UE. Podmioty brytyjskie są zachęcane do dalszego ubiegania się o dotacje.

Według przyjętej 17 października 2019 r. umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania nadal uczestniczy w programach UE finansowanych w latach 2014–2020, do czasu ich zamknięcia (art. 137 i 138 umowy).

Brytyjscy naukowcy, badacze i przedsiębiorstwa mogą nadal uczestniczyć, składać oferty i prowadzić projekty w ramach programu Horyzont 2020

Realizacja niewielkiej liczby projektów, które wiążą się z dostępem do poufnych informacji w kwestii bezpieczeństwa, zastrzeżonych dla państw członkowskich UE, może nie być kontynuowana w ich obecnej formie. Rząd Wielkiej Brytanii oczekuje więc, że Komisja Europejska poinformuje o tym zainteresowanych uczestników i zapewni koordynatorom składanych wniosków wskazówki dotyczące postępowania odnośnie ryzyka związanego z Brexitem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gov.uk
 

Komentarze