Brexit a udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont 2020

Po przedłużeniu procedury na podstawie Art. 50 TFUE okres wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odroczono do dnia 31 stycznia 2020. W związku z tym brytyjskie biuro ds. badań i innowacji w Brukseli (UKRO – UK Research Office) udostępniło zaktualizowany arkusz informacyjny o udziale Wielkiej Brytanii w europejskich programach badawczych, innowacyjnych i szkolnictwa wyższego. Zawiera on zapisy dotyczące wniosków organizacji brytyjskich, złożonych w programie Horyzont 2020, które mogą być na etapie ich oceny w chwili opuszczenia UE przez Wlk. Brytanię.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Komentarze