Benchmarking innowacyjności 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej usługi audytu innowacyjności „Innovation Health Check”, oferowanej przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. 

Oferowana usługa pozwala:

 • ocenić kondycję przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności,
 • zidentyfikować przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi,
 • zaproponować plan działania i pomóc w jego finalnym wdrożeniu.

Przygotowane narzędzie pełni trzy role:

 • Uczestnikom spotkania pozwala ocenić kondycję firmy w poszczególnych obszarach w formie samooceny (self-assessment) ze wsparciem moderatora.
 • Porównuje się wyniki firmy z wynikami innych europejskich przedsiębiorstw, które poddały się badaniu (wyniki są w pełni zanonimizowane).
 • Raport z audytu może być załącznikiem do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych wniosków o dofinansowanie, potwierdzającym innowacyjność firmy i chęć rozwoju m.in. przez inwestycje w innowacje. Jest dokumentem, który wydatnie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania.  

Jak wygląda proces audytu?

 • Realizacja audytu jest najbardziej efektywna przy zaangażowaniu kilku pracowników różnego szczebla i z różnych działów – od najwyższego kierownictwa po pracowników szeregowych.
 • Optymalna liczba uczestników wywiadu to 3-7 osób. Podczas spotkania zadawane są pytania podzielone na 6 grup, na które członkowie firmy wspólnie odpowiadają poprzez nadanie oceny od 1 do 5. Tym samym, w oparciu o prezentowane dla każdego pytania podpowiedzi, uczestnicy spotkania dokonują samooceny swojej firmy. Czas trwania wywiadu to ok. 3 godziny. 
 • Po audycie przygotowywany jest raport przedstawiający zidentyfikowane przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi. W odpowiedzi na te ostatnie opracowywany jest plan działania.  

Warto wiedzieć:

 • Dotychczasowi klienci audytu jako największą wartość wskazują sam proces przeprowadzania wywiadu, w czasie którego otrzymali wiele informacji zwrotnych od swoich pracowników.
 • Raport z audytu wskazuje obszary do doskonalenia, natomiast zaproponowany plan działania i towarzyszące mu bezpłatne usługi RCIiTT oraz finansowanie ze źródeł zewnętrznych mają na celu wsparcie w zamianie słabości na przyszłe szanse.
 • Raport w formie benchmarku obrazuje, jakie rezultaty w poszczególnych obszarach osiąga firma w porównaniu do innych podmiotów z europejskiej bazy danych.
 • Narzędzie jest zgodne ze standardem technicznym CEN TS 16555 Innovation Management, tzn. przygotowane pytania pokrywają obszary, które ww. standardzie wskazywane są jako mające wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa (kultura innowacyjności, zrozumienie klienta, strategia, struktura, potencjał i zasoby, procesy).
 • Skuteczność audytu opiera się na otwartości uczestników spotkania. Jest to samoocena, a nie zewnętrzny audyt w powszechnym znaczeniu tego słowa. 

Plan działania obejmuje horyzont czasowy min. 6 miesięcy i może dotyczyć różnorodnych usług w zależności od potrzeb firmy.

Kontakt w RCIiTT Angelika Łysiak

tel.: +48 91 449 47 23,
e-mail: alysiak@zut.edu.pl 

Komentarze