Badania bez granic – skorzystaj z programu międzynarodowej wymiany pracowników RISE w Horyzoncie 2020

Wydarzenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2020 r. w godz. 9.00-14.30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Szwalnia nr 115, I piętro.

Spotkanie będzie dotyczyło aktualnie otwartego konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Horyzontu 2020. Projekt RISE polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna), pracującymi w różnych krajach i sektorach (np. sektor akademicki i biznes/przemysł). Dzięki temu programowi możliwe jest prowadzenie projektu badawczego, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz działania sieciujące, takie jak konferencje, szkolenia, spotkania. Szczególnie wskazany jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o grant w ramach Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w Horyzoncie 2020. Podczas spotkania przedstawione zostaną kluczowe elementy wniosku, praktyczne porady oraz zasady pisania wniosku projektowego. 

Podczas spotkania p. prof. dr hab. n. farm Janina Lulek i p. Bożena Raducha z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podzielą się z uczestnikami swoją historią sukcesu oraz przedstawią korzyści płynące z realizacji projektu RISE. 

Szkolenie poprowadzi p. Agnieszka Aloksa, konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Zapraszamy do rejestracji!

O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 41 53.
 

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

October 21, 2018 (3).png

Komentarze