Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Grudzień 2020

29.12.2020

Konkurs dla innowacyjnych rozwiązań zwalczających pandemię COVID-19

Konsorcjum projektu Inno4cov-19 ogłosiło konkurs, którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego firmom i laboratoriom referencyjnym opracowującym innowacyjne rozwiązania, przyczyniające się do zwalczania pandemii COVID-19. Projekt Inno4cov-19 tworzy platformę „ od laboratorium do fabryki ” i zasoby do współpracy, aby umożliwić wdrażanie tych nowatorskich technologii do walki z koronawirusem (SARS-CoV-2). Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym z jeszcze dwoma terminami rozpatrywania wniosków: 31 marca i 31 maja 2021 r. Oferowane wsparcie jest finansowaniem kaskadowym w ramach projektu H2020 Inno4Covid-19. Dofinansowanie może sięgnąć 100 000 EUR . Do wsparcia kwalifikowane będą rozwiązania zaawansowane, które zostały już sprawdzone w środowiskach laboratoryjnych (TRL...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.12.2020

Za każdym sukcesem stoją ludzie – wyróżnienie HR Excellence in Research w ZUT w Szczecinie

Minęły dokładnie 4 lata, od kiedy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączył do prestiżowego grona instytucji w Europie, które mogą poszczycić się wyróżnieniem HR Excellence in Research. Co się wydarzyło do tej pory? Jakie wyzwania stoją przed naszą Uczelnią w celu zachowania prawa do dalszego używania tego elitarnego odznaczenia?

Zacznijmy jednak od przypomnienia czym właściwie jest to całe „logo HR”. Przyznawane wyróżnienie „ HR Excellence in Research ” (dawniej "logo") jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), której zadaniem jest poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w Europie. Znak ten nadawany jest w uznaniu za działania podjęte przez instytucję na rzecz pracowników naukowych, a także służy zachęceniu jej do dalszego podnoszenia atrakcyjności warunków pracy i rozwoju karier naukowców, poczynając od procesów ich rekrutacji. Wyznacznikiem dla strategii HRS4R są dokumenty: „Europejska Karta Naukowca” i „Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” zawierające zbiór...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
17.12.2020

Horyzont Europa – porozumienie w sprawie budżetu

Parlament Europejski i Rada Europejska doszli do porozumienia politycznego w sprawie Horyzont Europa. Program wspierający badania naukowe i innowacje na lata 2021-2027 będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro, a więc o 30% wyższym w stosunku do kończącego się już PR Horyzont 2020.

W PR Horyzont Europa zachowano takie elementy, jak: trzy filary, doskonałość jako centralny aspekt badań i utrzymanie sprawdzonych zasad i procedur dotyczących finansowania. Program stanowić będzie główne narzędzie wzmacniania bazy naukowej i technologicznej, opracowywania rozwiązań na rzecz zdrowszego życia, pobudzania transformacji cyfrowej i przeciwdziałania zmianie klimatu. Stymulować będzie doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC). Klastry, czyli wyzwania...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.12.2020

Mapa międzynarodowych ofert stypendialnych dla naukowców!

Jesteś naukowcem i marzysz o karierze międzynarodowej? Już w trakcie studiów możesz skorzystać z różnorodnych programów stypendialnych. Krótkoterminowy wyjazd zagraniczny może zaowocować nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, czy też zapoczątkować wspólne publikacje naukowe.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE zaprasza do zapoznania się z najnowszą mapą międzynarodowych ofert stypendialnych. Zachęcamy do wybrania interesujących miejsc na mapie, aby dowiedzieć się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowany wachlarz propozycji międzynarodowych stypendiów zawiera krótko- i długoterminowe programy dla studentów, doktorantów oraz początkujących i doświadczonych naukowców. Obok opisu znajduje się link przekierowujący do szczegółowego opisu danej inicjatywy. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.12.2020

Najczęściej zadawane pytania w realizacji ODB w ZUT w Szczecinie

Umowy realizowane w ramach odpłatnej działalności badawczej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie są naszym powodem do dumy. Pokazują potencjał naukowy naszej uczelni oraz wysoki poziom współpracy z firmami z naszego regionu. Jednak samo administrowanie tymi umowami bywa skomplikowane. Żeby ułatwić pracę nad zawieraniem oraz realizacją umów w ramach ODB przygotowaliśmy bazę najczęściej zadawanych pytań . Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią oraz do sięgania do niej w chwili pojawienia się wątpliwości co do sposobu realizacji działań związanych z odpłatną działalnością badawczą.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.12.2020

Platforma wydawnicza Open Research Europe (ORE)

Zachęcamy beneficjentów programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa do zgłaszania artykułów na Open Research Europe , naukowej platformie do publikowania danych, która powstała na zlecenie Komisji Europejskiej. Model otwartego dostępu umożliwia każdemu wgląd do publikowanych wyników. Co ważne, korzystanie z platformy nie wiąże się z żadnymi kosztami. Opłaty za recenzje i proces przetwarzania artykułu zostaną uiszczone przez KE. Na Open Research Europe zamieszczać można materiały z obszarów: Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences, Social Sciences i Humanities and the Arts. Co więcej, po zgłoszeniu artykułu jest on sprawdzany przez zespół redakcyjny pod kątem...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.12.2020

Spotkanie informacyjne dotyczące działania Design dla przedsiębiorców - Dostępnosć Plus

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym działania: Design dla przedsiębiorców - Dostępnosć Plus, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. O działaniu Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Dla kogo? Poddziałanie 2.3.5 skierowane jest do...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.12.2020

Seminarium online: Jak radzić sobie w sytuacjach stresujących w dobie pandemii COVID 19

W imieniu Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Świnoujściu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium online:
Jak radzić sobie w sytuacjach stresujących w dobie pandemii COVID 19, które odbędzie się 10 grudnia 2020 roku w godz. 10.00- 13.00.

Seminarium adresowane jest mikro-małych i średnich przedsiębiorców i organizowane jest w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu VA” . Czym jest stres, w jaki sposób go odczuwamy, jak unikać nasilania się stresu, jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem – to wybrane zagadnienia, które poruszane będą w trakcie spotkania. Osobą prowadzącą jest seminarium jest p. Anna Krawulska- Biegańska - psycholog, trener, asesor coach , autorka projektów rozwojowych. W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menadżerskich, komunikacji wewnętrznej , zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem. Wypełniony...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.12.2020

Konkurs Horyzont 2020

PR UE Horyzont 2020 dobiega już końca. Jesteśmy ciekawi, czy jesteście zadowoleni z udziału w nim, czy Wasza kariera nabrała tempa, czy wdrożyliście nowe badania naukowe? Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy zmierzyli się z Programem w różnej formie (np. uczestnicząc w szkoleniach i konsultacjach, w tym organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Szczecinie, pisząc własny wniosek bądź oceniając inne aplikacje, doradzając w realizacji konkretnych prac merytorycznych czy będąc zaangażowanym w wykonanie zadań jako członek zespołu projektowego itp.) do udziału w naszym konkursie!

Zasady konkursu: aby wziąć udział w konkursie należy przygotować film (0,5-1,5 minuty), w którym Uczestnik opowiada o swoim udziale w programie Horyzont 2020 oraz podaje korzyści, jakie dzięki temu uzyskał. Nagranie powinno zawierać nazwę konkursu (call), do którego aplikował lub w którym oceniał wnioski projektowe; film wraz z imieniem i nazwiskiem autora należy wysłać do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 na adres: innowacje@zut.edu.pl ; trzy zwycięskie filmy nagrodzimy naszymi gadżetami; Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.12.2020

Grudniowe granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których nabory rozpoczęły się w grudniu 2020 r. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej oraz z przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na grudzień 2020 r. , umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim. Stypendia są dostępne dla naukowców na każdym etapie kariery zawodowej i prowadzących badania w różnych dziedzinach. Zachęcamy do korzystania! Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.12.2020

Webinarium informacyjne online: Misje w Horyzoncie Europa

W dniu 18 grudnia 2020 r. w godz. 10:00-12:30 odbędzie się spotkanie informacyjne, organizowane przez Biuro Business&Science Poland (BSP) w Brukseli. Tematem webinarium będą misje – nowy mechanizm, zaplanowany w ramach II filaru PR Horyzont Europa – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa.

W spotkaniu wezmą udział polscy członkowie Rad Misji (Mission Boards), Zgromadzeń przy Radach Misji (Mission Assemblies) oraz podgrup państw członkowskich (Member States sub-groupspodgrup). Przedstawią oni 5 obszarów misji : neutralne dla klimatu i inteligentne miasta; rak; stan gleby oraz żywność; zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe oraz przystosowanie się do zmiany klimatu. Udział w webinarium jest szansą na zapoznanie się z nowym mechanizmem misji badawczych i innowacyjnych, które powstały w celu zwiększenia skuteczności finansowania ze środków europejskich i krajowych. To także niepowtarzalna okazja do dyskusji. Szczegółowy plan wydarzenia znajdą Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego . Chęć uczestnictwa w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.12.2020

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów European Green Deal w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Tworzone pod kątem konkursu LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services konsorcjum poszukuje partnera m.in. z Polski z doświadczeniem w zakresie bioróżnorodności / rolnictwa regeneracyjnego, szczegóły . Fińska korporacja zajmująca się rozwojem gospodarczym poszukuje multidyscyplinarnego konsorcjum lub koordynatora, planujących aplikować do konkursu LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility. Potencjalne konsorcjum powinno skupiać partnerów z sektora przemysłu, doradztwa, władze lotnisk/portów, środowiska akademickie itp. Zadaniem korporacji miałoby być badanie, testowanie oraz pilotażowanie ekologicznych rozwiązań dotyczących m.in....» Czytaj dalej
Programy Badawcze