ALPHORN – konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF) ogłaszają dwustronny konkurs międzynarodowy zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”). Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

  • mySNSF (SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami SNSF określonymi w programie SNSF Project Funding.

Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r. Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Komentarze