AAL – program wspierający osoby z demencją

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków ramach międzynarodowego programu AAL (Active Assisted Living Programme). Celem programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych przez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Konkurs dotyczy wsparcia innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów rozwijających rozwiązania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Po raz pierwszy zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu, a mianowicie "small collaborative project".

Konsorcjum musi składać się z co najmniej 3 niezależnych organizacji z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej jednego partnera biznesowego.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie internetowej programu.

Nabór wniosków trwa do 28 maja 2018 r.

Komentarze