24. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otworzeniu naboru wniosków w ramach 24. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Celem programu jest wsparcie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Nabór wniosków będzie trwał do 27 września 2017 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej do 27 września 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 października 2017 r. 

Więcej informacji na stronie NCBR.

cornet.jpg