11 Konkurs w ramach Programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż został uruchomiony nabór wniosków do 11 konkursu w ramach Programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).

W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków. Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan wdrożenia wyników projektu w okresie do dwóch lat po zakończeniu jego realizacji.

O dofinansowanie z Programu mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe, których liderem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie badań i rozwoju. Projekty powinny być realizowane przez co najmniej dwa niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w Programie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 EUR.

Nabór trwa do 28 lutego 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie NCBR oraz na stronie programu Eurostars.