Zdjęcie wydarzenia

Wydarzenia

Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań inicjujących współpracę biznesu z nauką.

Lista zrealizowanych przez RCIiTT wydarzeń

Form

Wszystko co musicie wiedzieć o poszukiwaniu partnerów do projektów

Szkolenie on-line dla wszystkich naukowców, firm oraz innych podmiotów zainteresowanych aplikowania o środki unijne na badania i innowacje, które będzie poświęcone narzędziom pozwalającym znaleźć partnera do konsorcjum projektowego.

Data rozpoczęcia
18.06.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
17.06.2020 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jak publikować ofert współpracy na portalu Funding & tenders opportunities , czym jest baza Partnership Opportunities Database i jak z niej korzystać, gdzie znaleźć informacje na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej i beneficjentów finansowanych już projektów. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge), Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacja » Czytaj dalej

Skorzystaj z szansy i zostań Ekspertem KE

Zdalny dyżur ekspercki dla pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób posiadających wiedzę specjalistyczną poświęcony możliwości dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej.

Data rozpoczęcia
16.06.2020 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
11.06.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Uczestnicy szkolenia będą mogli m.in.: poznać obowiązki i zadania Eksperta KE, dowiedzieć się o korzyściach płynących z pełnienia tej roli, zgłębić tajniki i stworzyć atrakcyjny oraz skuteczny profil w bazie Funding & tenders opportunities. Dyżur ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji on-line prowadzonych przed konsultantów Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarkę internetową (preferowany Chrom » Czytaj dalej

Droga do sukcesu. Rozwój kompetencji horyzontalnych z EURAXESS

Szkolenie on-line dla studentów, doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców zainteresowanych narzędziami do rozwoju kompetencji horyzontalnych (miękkich).

Data rozpoczęcia
28.05.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
27.05.2020 — 14:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Planowanie kariery i rozwoju zawodowego to proces wymagający autorefleksji, analizy własnych – mocnych i słabych – stron oraz potencjalnych zagrożeń, pojawiających się podczas pokonywania kolejnych kroków. Kluczem do sukcesu na tej drodze jest umiejętność zaprezentowania zestawu swoich kompetencji oraz sposobu w jaki sprawiają one, że jesteśmy idealnymi kandydatami na dane stanowisko. W rozwoju naukowym lub podczas przygotowywania CV łatwo jest skupić się wyłącznie na certyfikatach, szkoleniach i doświadczeniu, czyli na umiejętnościach twardych (czasem zwanych technicznymi). Dużo trudniej jest » Czytaj dalej

Ostatnie możliwości finansowania (i nie tylko) w programie Horyzont 2020

Dyżur ekspercki on-line dla wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów z woj. zachodniopomorskiego poświęcony wsparciu dostępnemu w ramach programu Horyzont 2020.

Data rozpoczęcia
26.05.2020 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
25.05.2020 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Uczestnicy wydarzenie będą mieli okazję dowiedzieć się o: zasadach uczestnictwa, aktualnych i nadchodzących naborach wniosków, możliwościach przygotowania własnego projektu, ofertach współpracy proponowanych przez inne podmioty, sposobności dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, finansowaniu i rozliczaniu projektów, poszukiwaniu partnerów. Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji on-line prowadzonych przed konsultantów Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego » Czytaj dalej

HR Excellence in Research: Aplikowanie - Wdrożenie - Ocena

Szkolenie on-line poświęcone wyróżnieniu „HR Excellence in Research” przyznawanym przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych - The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), przestrzegając zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Data rozpoczęcia
20.05.2020 — 09:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
19.05.2020 — 14:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia: dowiedzą się jak wygląda i z jakich etapów skład się proces aplikowania o wyróżnienia „HR Excellence in Research”, poznają najczęściej popełniane błędy i nauczą się ich unikać, otrzymają praktyczne wskazówki i poznają dobre praktyki w zakresie wdrożenia tego wyróżnienia, dowiedzą się jak wygląda proces oceny i na co zwracają uwagę audytorzy. Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Świerk z Uniwersytetu Gdańskiego, która pełni funkcję eksperta Komisji Europejskiej przy ocenie postępów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowni » Czytaj dalej

Inwestować w innowacje w dobie kryzysu? Crowdfunding i wybrane dotacje

Webinar dla przedsiębiorców i pracowników firm z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego zainteresowanych dostępnymi mechanizmami finansowania innowacji.

Data rozpoczęcia
14.05.2020 — 10:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
13.05.2020 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Inne
Uczestnicy wydarzenia: poznają wybrane, krajowe dotacje w ramach Funduszy Europejskich m.in. szybka ścieżka, RPO WZ, zaznajomią się z możliwościach jakie daje firmom Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020, otrzymają praktyczne wskazówki odnośnie prowadzenia kampanii crowdfundingowej w dobie kryzysu. Webinar poprowadzą p. Daria Wróbel , konsultantka ds. transferu technologii oraz p. Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Ramowych UE. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, prz » Czytaj dalej

Stypendia Indywidualne MSCA

Szkolenie on-line dla osób chcących rozwijać karierę naukową realizując indywidualny projekt badawczo–szkoleniowy oraz dla doświadczonych naukowców zainteresowanych przyjęciem zagranicznego stypendysty w ramach Individual Fellowship Marii Skłodowskiej-Curie.

Data rozpoczęcia
07.05.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
04.05.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak aplikować w konkursie Individual Fellowship Marii Skłodowskiej-Curie (IF MSCA) , w szczególności: poznają zasady konkursu, zaznajomią się ze strukturą wniosku, dowiedzą się o kryteriach i elementach szczególnie istotnych przy ocenie projektów przez Ekspertów, otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące pisania wniosku. Szkolenie on-line poprowadzi p. Agnieszka Aloksa , konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym podłąc » Czytaj dalej

Oferta EURAXESS i stypendia międzynarodowe dla młodych naukowców

Szkolenie on-line dla studentów, doktorantów i młodych naukowców zainteresowanych rozwojem kariery naukowej na poziomie międzynarodowym lub międzysektorowym.

Data rozpoczęcia
29.04.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
26.04.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia: zapoznają się z działaniem portalu EURAXESS , nauczą się poszukiwać grantów i ofert pracy naukowej, dowiedzą się o Europejskiej ofercie programów wspierających młodych naukowców. Szkolenie on-line poprowadzi p. Agnieszka Aloksa , konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu, przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge), Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi i » Czytaj dalej

Handel międzynarodowy w czasie pandemii

Szkolenie on-line dla zachodniopomorskich przedsiębiorców zainteresowanych kwestią realizacji umów handlowych z partnerami zagranicznymi w warunkach obecnego kryzysu.

Data rozpoczęcia
28.04.2020 — 11:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
26.04.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się: co zrobić jeżeli w umowach handlowych nie zawarto klauzuli o sile wyższej ( force majeure ), o odpowiedzialności firm transportowych za realizację dostaw, jakie są obowiązki firm transportowych względem zatrudnionych kierowców międzynarodowych, o zmianach w warunkach wymiany handlowej między UE a tzw. krajami trzecimi, jak wyglądają kwestie celne w relacjach z Wielką Brytanią w dobie pandemii i trwającego Brexitu. Szkolenie on-line poprowadzi p. Jacek Wójcikiewicz , konsultant Centrum Transferu Technologii RCIiTT ZUT specjalizujący się w kwestiach celnych, h » Czytaj dalej

I Ty możesz zostać Ekspertem (KE)

Szkolenie on-line dla osób posiadających wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, działających w sferze badawczo-rozwojowej lub biznesie oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, które powie jak zostać Ekspertem Komisji Europejskiej oceniającym wnioski projektowe w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Data rozpoczęcia
27.04.2020 — 10:15
Termin przyjmowania zgłoszeń
22.04.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy szkolenia: poznają obowiązki i zadania Eksperta KE, dowiedzą się o korzyściach płynących z pełnienie tej roli, zgłębią tajniki tworzenia atrakcyjnego i skutecznego profilu w bazie Funding & tender opportunities, dowiedzą się od prawdziwego Eksperta KE jak w praktyce wygląda ocena wniosków. Szkolenie poprowadzą p. Sara Tabor-Osińska , konsultant ds. Programów Ramowych UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie oraz dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska , pracownik ZUT a jednocześnie Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlateg » Czytaj dalej

Tarcza antykryzysowa – pakiet rozwiązań dla firm w obliczu pandemii koronawirusa

Szkolenie on-line dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych rządowym wsparciem dla firm prowadzących działalność w warunkach obecnego kryzysu.

Data rozpoczęcia
24.04.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
21.04.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o: zwolnieniach ze składek na ubezpieczenia społeczne i jak z nich skorzystać, wprowadzonych udogodnieniach w zakresie zobowiązań podatkowych, dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników, wielu innych formach wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Szkolenie poprowadzi Łukasz Żak, prawnik, właściciel firmy Żak Legal Support Office specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu m.in. prawa pracy oraz kooperacji międzynarodowej przedsiębiorstw. Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać: komputer ze stabilnym » Czytaj dalej

EIC Accelerator – przekonaj Komisję Europejską do inwestycji w Twój pomysł dzięki idealnej prezentacji pitch deck

Webinar dla firm i osób z ciekawym pomysłem na biznes zainteresowanych składaniem wniosku do konkursu EIC Accelerator, wcześniej znanego jako SME Instrument II fazy.

Data rozpoczęcia
21.04.2020 — 10:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
20.04.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia: poznają procedurę aplikowania oraz innowacyjną formułę finansowania mieszanego ( blended finance ) oferowaną w konkursie EIC Accelerator, dowiedzą się jak napisać dobry wniosek w pierwszym etapie aplikacji, otrzymają praktyczne porady na temat przygotowania i przeprowadzenia skutecznej prezentacji pitch deck . Webinar poprowadzą p. Michał Grudziński , konsultant ds. Programów Ramowych UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie, dr inż. Magdalena Bochenek, pracownik ZUT a jednocześnie Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski, oraz dr inż. Adrian Augustyniak, wiceprezes firmy Pha » Czytaj dalej