Zdjęcie wydarzenia

Wydarzenia

Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań inicjujących współpracę biznesu z nauką.

Lista zrealizowanych przez RCIiTT wydarzeń

Form

Otwarta nauka w Horyzoncie Europa

Webinar dla naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od innowacji zainteresowanych udziałem w Horyzoncie Europa, a poświęcony zagadnieniom otwartej nauki w projektach.

Data rozpoczęcia
28.03.2024 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
27.03.2024 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Webinar
W projektach finansowanych z programu Horyzontu Europa realizowana jest idea otwartej nauki (open science). Jej celami są poprawa jakości i efektywności prowadzonych badań naukowych, a także przyspieszenie rozpowszechniania wiedzy i nowych umiejętności wśród wszystkich zainteresowanych podmiotów. Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się między innymi: jakie są praktyki open science, które praktyki są obowiązkowe i zalecane przez Komisję Europejską, jakie elementy open science należy umieścić we wniosku, czym jest open access. Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska... » Czytaj dalej

Zasoby intelektualne firmy – ochrona i finansowanie

Szkolenie stacjonarne dla firm z województwa zachodniopomorskiego poświęcone ochronie własności intelektualnej firmy - tematowi, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a który często pozostaje zaniedbany.

Data rozpoczęcia
21.03.2024 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
20.03.2024 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia poznają najważniejsze informacje z zakresu ochrony własności intelektualnej, które dla każdego przedsiębiorcy są programem obowiązkowym, a których nieznajomość może słono kosztować, w tym m.in.: dowiedzą się jakie rodzaje własności intelektualnej posiada ich firma; nauczą się chronić zasoby intelektualne przedsiębiorstwa; dowiedzą się o Funduszu dla MŚP, który wspiera finansowanie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, ochrony patentowej i wspólnotowej ochrony odmian roślin przez małe i średnie przedsiębiorstwa; poznają podstawy posługiwania się własnością intelektualną w przygotowaniu i realizacji projektów. Szkolenie poprowadzi... » Czytaj dalej

Raportowanie w Horyzoncie Europa

Webinar dla pracowników ZUT realizujących projekty z Programu Ramowego Horyzont Europa oraz planujący ubiegać się o środki z tego programu, który będzie poświęcony sprawozdawczości w Horyzoncie Europa.

Data rozpoczęcia
06.03.2024 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
05.03.2024 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Webinar
Uczestnicy wydarzenia poznają: elektroniczny system sprawozdawczy; zasady sprawozdawania wydatków w projekcie; opisową częścią raportu; zasady kwalifikowalności kosztów. Webinar poprowadzi p. Agata Bartoszewska , kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia specjalizująca się w kwestiach finansowych w projektach europejskich. » Czytaj dalej

Horyzont Europa w pigułce - konkursy tematyczne

Szkolenie stacjonarne dla naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa finansującym badania i innowacje w ramach międzynarodowych konsorcjów.

Data rozpoczęcia
28.02.2024 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
26.02.2024 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.: jakie są zasady uczestnictwa w Horyzoncie Europa; jak wyszukiwać konkursy; jak poruszać się po portalu Komisji Europejskiej – Funding & tender opportunities; z jakich elementów składa się wniosek; jakie są zasady kwalifikowalności wydatków. Szkolenie poprowadzą Agnieszka Bujny , Agnieszka Korpal oraz Anna Przybysz – konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia , działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest... » Czytaj dalej

Jak stosować sztuczną inteligencję w biznesie

Szkolenie stacjonarne dla studentów, osób planujących założenie własnej działalności oraz przedsiębiorców prowadzących własną firmę nie dłużej niż dwa lata, które będzie poświęcone wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu i realizacji projektów biznesowych, tak aby stały się one łatwiejsze i nie angażowały zbyt wielu zasobów, zarówno ludzkich, finansowych jak i zarządczych.

Data rozpoczęcia
07.02.2024 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
05.02.2024 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in: czym jest sztuczna inteligencja; jak i gdzie można ją zastosować; jak pomaga w rozwoju start-up'ów; jakie korzyści daje zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie, a cała wiedza, wszystkie informacje zostaną poparte konkretnymi przykładami. Szkolenie poprowadzi Greg Margas , który jako Business Development Executive w Enovation odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości e-learningu w Polsce. Z pasją prowadzi start-up Margas Solutions, eksplorując nowe horyzonty technologii, w tym EdTech i sztuczną inteligencję. Współautor książki o sztucznej inteligencji i... » Czytaj dalej

EIC Pathfinder w pigułce – zasady i zmiany w 2024 r.

Webinar dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych pozyskaniem finansowania na realizację wizjonerskich pomysłów, rozwój przełomowych technologii i prowadzenie ambitnych interdyscyplinarnych badań.

Data rozpoczęcia
31.01.2024 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
30.01.2024 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Webinar
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się: jakie są zasady wsparcia w działaniu EIC Pathfinder, na jakie finansowanie można liczyć, do kogo skierowane jest to działanie; gdzie złożyć wniosek i jak wygląda jego ocena; jakie nowości i zmiany w zakresie finansowania EIC Pathfinder pojawiły się w związku z Programem Pracy EIC na 2024 r. Webinar poprowadzi p. Agnieszka Bujny - konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w ramach naszego Centrum. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny. » Czytaj dalej

Eko-przedsiębiorczość: Sukces przez Zrównoważony Rozwój

Webinar dla przedsiębiorców z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego poświęcony kwestiom ochrony środowiska w firmie m.in. nowym przepisom i obowiązkom przedsiębiorców oraz zasadzie „nie czyń poważnych szkód” obowiązującej w projektach unijnych.

Data rozpoczęcia
29.11.2023 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
28.11.2023 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Webinar
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.: jak sprostać wymaganiom przepisów środowiskowych; jak zwiększyć konkurencyjność firmy; czym jest zasada Do No Significant Harm (DNSH) - kryterium oceny projektów unijnych; jakie są korzyści wynikające z obliczenia śladu węglowego; jaki wpływ na działalność przedsiębiorcy mają kierunki zmian w ochronie środowiska. Webinar poprowadzi p. Anna Jagoda-Siegmund , trenerka i wykładowczyni specjalizująca się w kwestiach z zakresu ochrony środowiska, szkoleniowiec z 15-letnim doświadczeniem. Posiada bogate doświadczenie w realizacją projektów, prowadzi konsulting środowiskowy, dzieląc się wiedzą ze... » Czytaj dalej

Horyzont Europa: Znajdź Swój Konkurs

Hybrydowy dyżur ekspercki dla naukowców, przedsiębiorców oraz innych specjalistów poszukujących możliwości finasowania badań i innowacji w Horyzoncie Europa.

Data rozpoczęcia
21.11.2023 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
20.11.2023 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Uczestnicy wydarzenia nauczą się: poruszać po portalu Funding & tenders opportunities, na którym ogłaszane są konkursy z PR Horyzont Europa; poszukiwać konkursów zgodnie z wybranymi zainteresowaniami badawczymi, a także partnerów do nich; publikować oferty współpracy (partner search). Dyżur będzie miał formułę hybrydową – uczestnik sam zdecyduje, czy chce spotkać się na żywo w RCIiTT, czy preferuje formę online. Każda rozmowa będzie miała charakter indywidualnych, 60-minutowych konsultacji prowadzonych przez konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT. Dzięki dofinansowaniu... » Czytaj dalej

eBay i Amazon - sprzedaż krok po kroku

Szkolenie stacjonarne dla firm z województw zachodniopomorskiego poświęcone otwarciu i prowadzeniu sklepu internetowego na platformach eBay i Amazon.

Data rozpoczęcia
27.09.2023 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
25.09.2023 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu będą znali podstawy prowadzenia działalności na platformach Amazon i eBay, w tym m.in.: jak przygotować się do sprzedaży; jakie kwestie formalne należy spełnić prowadząc sprzedaży zagraniczną; jak założyć konto na platformach, stworzyć swój sklep i karty produktów, które wysoko wypozycjonują produkt w wynikach wyszukiwania i zainteresują kupujących; różnice między sprzedażą Private Label a Arbitrage/Wholesale; jak dostarczyć towar do klienta w modelach sprzedaży FBA i FBM w przypadku Amazona i jakie korzyści lub trudności mogą się... » Czytaj dalej

EIC Accelerator w pigułce - wniosek wstępny

Webinar dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie własnej firmy poświęcony finansowaniu przełomowych rozwiązań w postaci innowacyjnego produktu, usługi, procesu bądź modelu biznesowego.

Data rozpoczęcia
14.09.2023 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
13.09.2023 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Webinar
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: jakie są zasady wsparcia w działaniu EIC Accelerator, jak napisać wstępny wniosek w nowym systemie elektronicznym, jak przygotować prezentację i 3-minutowe wideo do wniosku; na co zwrócić uwagę przygotowując dobrą aplikację, o czym opowie ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski. Szkolenie poprowadzi p. Agnieszka Bujny – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Gościem spotkania będzie p. Piotr Nędzewicz – Poznański Instytut Technologiczny Sieć Badawcza... » Czytaj dalej

Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej

Hybrydowy dyżur ekspercki dla pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz innych specjalistów poświęcony możliwości dołączenia do grona ekspertów Komisji Europejskiej oceniających wnioski projektowe.

Data rozpoczęcia
13.07.2023 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
12.07.2023 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in.: poznać obowiązki i zadania eksperta KE, dowiedzieć się o korzyściach płynących z pełnienia tej roli, zgłębić tajniki i stworzyć atrakcyjny profil w bazie Funding & tenders opportunities . Dyżur będzie miał formułę hybrydową – uczestnik sam zdecyduje, czy chce spotkać się na żywo w RCIiTT, czy preferuje formę online. Każda rozmowa będzie miała charakter indywidualnych, 60-minutowych konsultacji prowadzonych przez konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i... » Czytaj dalej

WYDARZENIE ODWOŁANE: Incoterms: odpowiedzialność i koszty w transakcjach międzynarodowych

Z przyczyn niezależnych od organizatora wydarzenie zostaje odwołane. O nowym terminie szkolenia poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu.

Data rozpoczęcia
14.06.2023 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
12.06.2023 — 15:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Szkolenie stacjonarne dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych współpracą biznesową z partnerami zagranicznymi (dostawcami lub odbiorcami produktów). W świecie globalizacji, międzynarodowych łańcuchów dostaw oraz jednolitego rynku UE, transakcje międzynarodowe i transgraniczna wymiana towarowa stały się codziennością każdego przedsiębiorcy w Polsce. Wielu z nich wciąż jednak nie wie, jakie zasady obowiązują w takiej współpracy i na jakie elementy należy zwracać uwagę w negocjacjach z partnerami zagranicznymi. Warto więc poznać najlepsze odpowiedzi na pytania: Kto odpowiada za organizację transportu i jego koszt?... » Czytaj dalej