Zdjęcie wydarzenia

Wydarzenia

Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań inicjujących współpracę biznesu z nauką.

Lista zrealizowanych przez RCIiTT wydarzeń

Form

Nowe konkursy w programie Horyzont 2020. Znajdź temat dla siebie

Dyżur ekspercki dla pracowników naukowych, doktorantów, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów zainteresowanych finansowania dostępnym w ramach Horyzontu 2020.

Data rozpoczęcia
07.08.2019 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
04.08.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji poświęconych: zasadom uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzącym i aktualnym naborom wniosków, możliwości dołączenia do grona Ekspertów Komisji Europejskiej, ofertom współpracy proponowanym przez inne podmioty, możliwości przygotowania własnej propozycji współpracy. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny. » Czytaj dalej

Oferta europejskich infrastruktur badawczych i nie tylko

Zapraszamy pracowników uczelni wyższych oraz instytucji badawczych, jak również przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenie, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r.

Data rozpoczęcia
18.06.2019 — 11:15
Termin przyjmowania zgłoszeń
17.06.2019 — 13:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Szkolenie ma na celu przybliżyć dostępne opcje prowadzenia badań z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury i we współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi, oraz możliwości i zasady wyjazdów zagranicznych. Spotkanie poprowadzi specjalista z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, p. Adam Głuszuk. » Czytaj dalej

Jak wykorzystać analitykę internetową w e-biznesie – innowacyjne podejście do działań w sieci

Zapraszamy właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie poświęcone analityce internetowej w e-biznesie, które odbędzie się 18 czerwca 2019 r.

Data rozpoczęcia
18.06.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
16.06.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom sposobów wykorzystania danych na temat zachowania użytkowników w kontekście planowania działań firmy. Szkolenie poprowadzą p. Agnieszka Wielgórecka , konsultant ds. transferu technologii RCIITT ZUT, oraz p. Mariusz Kowalczyk , współwłaściciel firmy We Commerce specjalizującej się w zagadnieniach e-sprzedaży i marketingu online. » Czytaj dalej

Poznaj możliwości programów ERA Chairs i Twinning

Zapraszamy naukowców, uczelnie wyższe oraz instytucje badawcze na szkolenie dotyczące dwóch konkursów organizowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020: ERA Chairs i Twinning, które odbędzie się 14 czerwca 2019 r.

Data rozpoczęcia
14.06.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
11.06.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Celem konkursu ERA Chairs jest wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej. Z kolei Twinning daje polskim naukowcom możliwość współpracy z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej. Uczestnicy szkolenia poznają zasady uczestnictwa w obu konkursach oraz wskazówki w zakresie przygotowania aplikacji. Szkolenie poprowadzi dr inż. Wojciech Adamiak z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Dzięki » Czytaj dalej

Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym w eksporcie

Z nieprzewidzianych dla nas przyczyn jesteśmy zmuszeni odwołać szkolenia pn. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne - model biznesowy internacjonalizacji wraz z wdrożeniem strategicznym w eksporcie.
Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane umiędzynaradawianiem działalności własnej firmy i strategiom wejścia na rynki zagraniczne do kontaktu z Centrum Transferu Technologii RCIiTT ZUT, tel. 91 449 43 64.

Data rozpoczęcia
13.06.2019 — 09:45
Termin przyjmowania zgłoszeń
10.06.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie poświęcone umiędzynaradawianiu działalności firmy i strategiom wejścia na rynki zagraniczne, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom przygotowanie się na ekspansję na rynki zagraniczne poprzez dobranie odpowiedniego modelu biznesowego. Szkolenie poprowadzi praktyk - Grzegorz Bratek , Dyrektor Zarządzający firmy konsultingowej Eurospektrum, który posiada 17-letnie doświadczenie we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne. » Czytaj dalej

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze

Zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych i instytucji badawczych mających pomysł na interdyscyplinarne projekt badawczy o pionierskim charakterze na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC, które odbędzie się 12 czerwca 2019 r.

Data rozpoczęcia
12.06.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
10.06.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnym etapie kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Dowiedzą się także jak przygotować dokumenty, na co należy zwracać szczególną uwagę i jak napisać dobrą aplikację. Na koniec wydarzenia będzie też możliwość odbycia indywidualnej konsultacji ze specjalistą. Szkolenie poprowadzi p. Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie, ekspert w obszarze grantów ERC. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu j » Czytaj dalej

EIC Accelerator Pilot (SME Instrument II fazy) oraz inne konkursy Europejskiej Rady ds. Innowacji

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, a także osoby ze świata nauki do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. a będzie poświęcone nowym konkursom na finansowanie projektów badawczo-innowacyjnych.

Data rozpoczęcia
06.06.2019 — 09:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
04.06.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) powstała, aby wspierać firmy i instytucje oraz podmioty tworzące innowacyjne rozwiązania w realizowaniu ich pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową. Jej zadaniem jest pomóc przekuwać wyniki badań na realne biznesy dające zyski, miejsca pracy oraz inne korzyści całej Unii Europejskiej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najnowszych konkursach EIC na projekty badawczo-innowacyjne dla naukowców i przedsiębiorców, o ich podstawowych wymaganiach, a także o tym jak należy wnioskować o przyznanie finansowania. Szczegółowo zostanie przedstawiony odmieniony SME I » Czytaj dalej

Granty w pigułce, czyli skok na kasę!

Zapraszamy pracowników naukowych oraz administracyjnych uczelni zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty badawczych do udziału w spotkaniu informacyjny, które odbędzie się 29 maja 2019 r.

Data rozpoczęcia
29.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
26.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie
W trakcie spotkania zostaną omówione różne mechanizmy finansowania badań: krajowe (NCN) i międzynarodowe (Horyzont 2020 i EWT), indywidualne oraz w konsorcjach, dotyczące badań podstawowych i tych bardziej zaawansowanych. Uczestnicy poznają aktualne kalendarze konkursowe, dowiedzą się o najczęściej popełnianych błędach przez wnioskodawców i sposobach na ich uniknięcie, a także zapoznają się z procedurą oceny wniosków. Spotkanie poprowadzą eksperci Narodowego Centrum Nauki, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio » Czytaj dalej

Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, naukowców oraz przedstawicieli instytucji samorządowych na szkolenie poświęcone umowom w handlu międzynarodowym, które odbędzie się 28 maja 2019 r.

Data rozpoczęcia
28.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
27.05.2019 — 14:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Podczas szkolenia prowadzący Łukasz Żak - specjalista od prawa międzynarodowego podzieli się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z przygotowaniem umów. Opowie o źródłach prawa w obrocie międzynarodowym a także o zabezpieczeniach płatności w transakcjach i dochodzeniach roszczeń. » Czytaj dalej

Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Zapraszamy, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim, wszystkich naukowców szukających możliwości międzynarodowego rozwoju swojej kariery oraz doświadczonych badaczy myślących o przyjęciu naukowca z zagranicy na spotkanie informacyjne poświęcone stypendiom indywidualnym Marii Skłodowskiej-Curie, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Data rozpoczęcia
10.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
07.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie
W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się jaka jest istota stypendiów indywidualnych oraz jakie korzyści płyną z bycia stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie. Szczegółowo zostanie omówiona struktura wniosku wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania wniosków projektowych. W związku z dodatkowym mechanizmem finansowym w ramach stypendiów indywidualnych dla tzw. Widening Countries szczególnie zachęcamy do uczestnictwa naukowców, którzy chcieliby pełnić funkcję supervisora dla badaczy, którzy byliby goszczeni w polskich instytucjach. Spotkanie poprowadzi p. Edyta Pazura-Umecka , która w » Czytaj dalej

ABC Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy osoby planujące założenie własnej firmy na szkolenie pn. „ABC Przedsiębiorczości”, które odbędzie się 8 maja 2019 r.

Data rozpoczęcia
08.05.2019 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
05.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zdobycia najważniejszych informacjami jakie każdy młody przedsiębiorca powinien mieć planując założenie własnego biznesu. Odpowiemy na pytanie jaką wybrać formę prawną, gdzie i jak zarejestrować firmę, dlaczego firmy muszą płacić ZUS i podatki oraz gdzie szukać dofinansowania. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny » Czytaj dalej

Wszystko co musisz wiedzieć o programie Horyzont 2020

Zapraszamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli innych podmiotów na dyżur ekspercki poświęcony możliwościom finansowania pomysłów projektowych w ramach programu Horyzont 2020, który odbędzie się 17 kwietnia 2019 r.

Data rozpoczęcia
17.04.2019 — 08:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
16.04.2019 — 13:00
Rodzaj wydarzenia
Dyżur ekspercki
Wydarzenie będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji o: zasadach uczestnictwa, finansowania i rozliczania projektów, nadchodzących i aktualnych naborach wniosków, ofertach współpracy proponowanych przez inne podmioty. Będzie to również szansa na omówienie ewentualnego przygotowania własnej propozycji współpracy oraz zadanie ekspertom dodatkowych pytań. Dyżur ma formę indywidualnych, 60-cio minutowych konsultacji z ekspertami Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest b » Czytaj dalej