Urządzenie do zwięksania stopnia absorpcji amonikau w pulpie nawozowej NP

Facebook Linkedin Twitter Google

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej.

Numer referencyjny
P936
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Urządzenie do absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej NP, w postaci reaktora z mieszadłami o zakrzywionych łopatkach, znamienne tym, że dwa mieszadła są osadzone na wspólnym wale, zaś między nimi znajduje się pierścieniowa przegroda przylegająca zewnętrzną krawędzią do ścianki zbiornika, natomiast pod tą przegrodą usytuowana jest perforowana rura o zamkniętym obwodzie, połączona promieniowo z dolotowymi króćcami gazu.

Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą urządzenia jest wysoki stopień absorpcji amoniaku w pulpie nawozowej i znaczne obniżenie zawartości amoniaku w gazach odlotowych.

Aspekt innowacyjny

Nowatorski sposób doprowadzania i rozpraszania amoniaku gazowego w pulpie nawozowej.

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany