Przez technologie i innowacje do sukcesu

Łącząc biznes z nauką pomagamy w komercjalizacji i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych technologii. Organizując szkolenia wspieramy w uzupełnianiu kompetencji i przygotowujemy do podejmowania nowych wyzwań. Ułatwiając dostęp do staży i stypendiów naukowych pomagamy w budowaniu kariery zawodowej.

Nasza oferta

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Audyty i opinie o innowacyjności,  pomoc w ochronie pomysłów i wspieranie współpracy z nauką. Poszukiwanie partnerów biznesowych, wsparcie ekspansji i opracowywanie analiz rynków

Nasza oferta

DLA NAUKOWCÓW

Pomoc w poszukiwaniu finansowania na prowadzenie badań, wsparcie uczestnictwa w programach badawczych, pomoc w komercjalizacji technologii
i nawiązywaniu współpracy z przemysłem

Nasza oferta

DLA STUDENTÓW / ABSOLWENTÓW

Analizy pomysłów na biznes i wsparcie tworzenia biznesplanów. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni biurowych
i doradztwo w początkowej fazie prowadzenia firmy. Promocja najlepszych prac dyplomowych

Siedziba RCIITT hol

Baza technologii

Udostępniamy Państwu bazę technologii pochodzących
z ZUT, gdzie znajdują się informacje na temat technologii
przygotowywanych do komercjalizacji oraz ekspertyz
z zakresu wybranych obszarów badawczych.

Form

Enterprise Europe Network

Oferujemy dostęp do największej na świecie bazy kontaktów handlowych
i technologicznych.

Rozwiń swoją firmę lub projekt na rynkach międzynarodowych korzystając z obecnej w ponad 60 krajach, największej
na świecie sieci współpracy, której jesteśmy oficjalnym przedstawicielem.

Poznaj naszą ofertę w zakresie EEN

Siedziba RCIITT
Logo Komisji Europejskiej
Logo EEN