Wszystko co musicie wiedzieć o poszukiwaniu partnerów do projektów

Szkolenie on-line dla wszystkich naukowców, firm oraz innych podmiotów zainteresowanych aplikowania o środki unijne na badania i innowacje, które będzie poświęcone narzędziom pozwalającym znaleźć partnera do konsorcjum projektowego.

Liczba miejsc
50
Data rozpoczęcia
18.06.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
17.06.2020 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Wydarzenie współorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE oraz Centrum Transferu Technologii RCIiTT ZUT w Szczecinie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wsparciu KE udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Fałsz
Agnieszka
Korpal
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA ZACHODNIA, RCIiTT
zdjęcie portretowe Pawła Żebrowskiego
Fałsz
Paweł
Żebrowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
KIEROWNIK CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, RCIiTT
Zdjęcie portretowe Sary Tabor-Osińskiej
Fałsz
Sara
Tabor-Osińska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
10:00-10:30
Poszukiwanie partnerów w PR UE Horyzont 2020:
- Program Ramowy UE Horyzont 2020 - charakterystyka i warunki uczestnictwa;
- Znalazłeś interesujący temat konkursowy i poszukujesz partnerów? Expertise offer i expertise request - omówienie + przykłady;
- Zakładka Partner Search na portalu Funding & tender.
Agnieszka Korpal, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:30-11:00
Partnership Opportunity Database - możliwości poszukiwania partnerów w ramach sieci Enterprise Europe Network:
- Czym jest EEN - wprowadzenie, pokazanie funkcjonowania;
- Partnership Opportunity Database - wprowadzenie, pokazanie funkcjonowania;
- Research Development Request - jakie informacje są potrzebne do profilu?
- RDR - schemat działania (co dzieje się po publikacji profilu).
Paweł Żebrowski, RCIiTT ZUT
not-promoted
11:00-11:15
Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS) jako źródło informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej:
- CORDIS - ogólne informacje;
- Co składa się na portal?
Sara Tabor-Osińska, RCIiTT ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Do 10 czerwca 2020 r. pierwszeństwo w rejestracji mają osoby i podmioty z województwa zachodniopomorskiego. Po tym terminie będą akceptowane zgłoszenia z innych województw.

Uwagi

RCIiTT nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od RCIiTT.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

Organizator wydarzenia
zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Agnieszka
Korpal
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA ZACHODNIA

zdjęcie portretowe Pawła Żebrowskiego
Paweł
Żebrowski
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

kierownik Centrum Transferu Technologii

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.