Plan Zarządzania Danymi w projektach Horyzontu Europa

Webinar poświęcony przygotowaniu Planu Zarządzaniu Danymi (ang. Data Management Plan, DMP) na potrzeby projektów finansowanych z programu ramowego Horyzont Europa.

Liczba miejsc
105
Data rozpoczęcia
09.02.2023 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
08.02.2023 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Efektywne zarządzanie danymi badawczymi jest bardzo ważnym elementem całego projektu realizowanego w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Już na etapie składania wniosku trzeba w skróconej formie załączyć Data Management Plan, który jasno odzwierciedli sposób w jakim dane badawcze będą pozyskiwane, przechowywane oraz udostępniane innym naukowcom.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in.:

  • co to jest otwarta nauka;
  • czym są dane badawcze;
  • jakie elementy zawiera Plan Zarządzania Danymi;
  • co to jest zasada FAIR;
  • jakie oczekiwania ma Komisja Europejska wobec wnioskodawców.

Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Plan Zarządzania Danymi w projektach Horyzontu Europa (3).png

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Anna Przybysz, brunetka w okularach
Fałsz
Anna
Przybysz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA ZACHODNIA, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
10:00-10:20
Otwarta nauka w Horyzoncie Europa
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:20-10:55
Elementy planu zarządzania danymi
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:55-11:05
Praktyczne wskazówki
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
Zdjęcie portretowe Anna Przybysz, brunetka w okularach
Anna
Przybysz
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia