Otwarta nauka w Horyzoncie Europa

Webinar dla naukowców oraz innych osób zainteresowanych aplikowaniem o finansowanie w ramach programu ramowego Horyzont Europa poświęcony wymogowi dzielenia się wiedzą i wynikami badań.

Liczba miejsc
65
Data rozpoczęcia
04.10.2022 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
03.10.2022 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

W programie ramowym Horyzont Europa realizowana jest idea otwartej nauki (ang. open science, OS). Ma ona wpłynąć na jakość i efektywność prowadzonych badań naukowych, a także przyspieszyć rozpowszechnianie wiedzy i nowych umiejętności.

Open science polega na dzieleniu się wiedzą, wynikami badań, narzędziami oraz oparte jest na otwartej, wzajemnej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, np.: środowisk akademickich czy przedstawicieli przemysłu.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in.:

  • jakie są praktyki open science,
  • jakie praktyki OS są obowiązkowe i zalecane przez Komisję Europejską,
  • jakie elementy OS należy umieścić we wniosku projektowym,
  • czym jest open access.

Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Otwarta nauka w projektach europejskich (4).png

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Anna Przybysz, brunetka w okularach
Fałsz
Anna
Przybysz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA ZACHODNIA, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
10:05-10:15
Co to jest open science
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:15-10:35
Elementy open science we wniosku projektowym
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:35-10:55
Open science na etapie realizacji projektu
Anna Przybysz, RCIiTT ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
zdjęcie portretowe Anny Przybysz, brunetka w okularach
Anna
Przybysz
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia