HR Excellence in Research: Aplikowanie - Wdrożenie - Ocena

Szkolenie on-line poświęcone wyróżnieniu „HR Excellence in Research” przyznawanym przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych - The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), przestrzegając zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Liczba miejsc
100
Data rozpoczęcia
20.05.2020 — 09:30
Termin przyjmowania zgłoszeń
19.05.2020 — 14:00
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia:HR_01_1.jpg

  • dowiedzą się jak wygląda i z jakich etapów skład się proces aplikowania o wyróżnienia „HR Excellence in Research”,
  • poznają najczęściej popełniane błędy i nauczą się ich unikać,
  • otrzymają praktyczne wskazówki i poznają dobre praktyki w zakresie wdrożenia tego wyróżnienia,
  • dowiedzą się jak wygląda proces oceny i na co zwracają uwagę audytorzy.

Szkolenie poprowadzi dr Katarzyna Świerk z Uniwersytetu Gdańskiego, która pełni funkcję eksperta Komisji Europejskiej przy ocenie postępów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Z kolei p. Agnieszka Korpal, konsultant ds. Programów Ramowych UE w RCIiTT ZUT, opowie o drodze, jaką przeszedł Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie od momentu podpisania przez Rektora deklaracji poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Katarzyny Świerk
Fałsz
dr
Katarzyna
Świerk
Uniwersytet Gdański
Zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Fałsz
Agnieszka
Korpal
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
09:30-10:45
- czym jest logo HR Exellence in Research i dlaczego warto?
- wartość dodana jaką wnosi wdrożenie zasad Karty & Kodu;
- role w procesie – Komisja Europejska, uczelnie, naukowcy…;
- etapy HR4SR;
- Gap Analysis & Action Plan – razem czy osobno?
- ankieta jako narzędzie oceny;
- dobry Action Plan – czyli jaki?
dr Katarzyna Świerk, UG
not-promoted
10:45-11:00
HR Excellence in Research w ZUT
Agnieszka Korpal, RCIiTT ZUT
not-promoted
11:15-12:45
- najczęściej popełniane błędy;
- na co zwracają uwagę audytorzy;
- jak się dobrze przygotować do site visit;
- Q&A – pytania i odpowiedzi.
dr Katarzyna Świerk, UG
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Szkolenie jest adresowane do pracowników jednostek naukowych.

Do 13 maja 2020 r. pierwszeństwo w rejestracji mają pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Po tym terminie będą akceptowane zgłoszenia pracowników innych jednostek naukowych.

Uwagi

RCIiTT nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od RCIiTT.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

Organizator wydarzenia
zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Agnieszka
Korpal
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia

  • #009ED2
  • #FFA500
  • #59A832
15.07.2020
Dyżur ekspercki