Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników. Warsztat z pisania wniosków RISE

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w prowadzenie badań i innowacji na warsztaty z pisania wniosków w programie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), które odbędą się 26 lutego 2019 r.

Liczba miejsc
20
Data rozpoczęcia
26.02.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
24.02.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Warsztat
Opis wydarzenia

Program Research and Innovation Staff Exchange (RISE) polega na realizacji projektów z dowolnej dziedziny, opartych na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji. Umożliwia wymianę pracowników, organizację konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, rozpowszechnianie wyników projektu oraz popularyzację nauki i innowacji wśród społeczeństwa.

Warsztaty przyjmą formę interaktywną, a ich uczestnicy otrzymają sporą dawkę wiedzy na temat ogólnych zasad konkursu, wymogów formalnych, procedury składania wniosków oraz pozyskiwania partnerów do współpracy. Podczas ćwiczeń podejmą natomiast próbę stworzenia koncepcji własnego projektu.

Wykładowca
agata judzinska-klodawska
Fałsz
Agata
Judzińska-Kłodawska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
09:00-09:10
Powitanie
Agata Judzińska-Kłodawska, RCIiTT ZUT
not-promoted
09:10-09:20
Oferta Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT
Magdalena Ostrowska, RCIiTT ZUT
not-promoted
09:20-10:00
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – zasady ogólne
Agata Judzińska-Kłodawska, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:00-10:30
Elementy wniosku konkursowego MSCA RISE 2019
Agata Judzińska-Kłodawska, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:50-12:40
Exellence, impact, implemantation – na co zwrócić uwagę tworząc dobry wniosek
Agata Judzińska-Kłodawska, RCIiTT ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Szwalniia (115, I piętro)

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
Agata Judzińska-Kłodawska [photo]
Agata
Judzińska-Kłodawska
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia