Urządzenie zwiększające manewrowość pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej

Facebook Linkedin Google

Ograniczona manewrowości pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej stanowi dużą przeszkodę w ich szerokim wykorzystywaniu. Zespół naukowców ZUT opracował rozwiązanie, które pozwala tę przeszkodę zniwelować.

Numer referencyjny
1/2017
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Pojazdy zasilane z trakcji elektrycznej funkcjonują z powodzeniem od wielu lat. Są to głównie trolejbusy wykorzystywane do przewozów pasażerskich. Podejmowane były też inicjatywy konstrukcji samochodów ciężarowych wyposażonych w silnik elektryczny. Prace w tym obszarze dynamicznie prowadzą takie firmy jak Siemens, który w 2012 roku przedstawił koncepcję autostrady przyszłości wyposażonej w trakcję elektryczną, a w 2013 roku uruchomił w Wiedniu trasę elektrycznego autobusu.

Problem, który pojawił się w trakcie użytkowania pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej i stanowił przeszkodę w ich szerszym wykorzystaniu dotyczył ograniczonej zdolności manewrowej. Najczęściej ruch takich pojazdów sprowadza się do jednego pasa ruchu oraz – w przypadku trolejbusów - wjazdu i wyjazdu z zatok autobusowych. Rozwiązaniem tego problemu jest wynalazek naukowców ZUT  - odbierak prądu będący obrotową belką połączoną przegubem z płytą, która połączona jest z dwoma cięgnami biegnącymi wzdłuż tej belki. Belka obraca się o 90o względem osi pojazdu i jest przymocowana do dachu kabiny kierowcy. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno w przypadku trolejbusów jak i samochodów ciężarowych.

trolejbus2.jpg


   

  Oczekiwana forma współpracy
  Umowa licencyjna
  Korzyści z zastosowania technologii

  KORZYŚCI

  Bezpośrednią korzyścią zastosowania rozwiązania jest możliwość zmiany pasa ruchu pojazdu zarówno w prawo jak i lewo i poruszania się równolegle do sieci trakcyjnej. Umożliwia to m.in.:

  • Ustawienie pojazdu zapobiegające zahaczeniu o sieć trakcyjną podczas przeładunku,
  • Ominięcie przeszkody znajdującej się na trasie pojazdu,
  • Płynne poruszanie się w korkach,
  • Zmianę pasów podczas przemieszczania się.

  Zastosowanie pojazdów zasilanych z trakcji elektrycznej pozwala znacznie ograniczyć koszty eksploatacji, zwłaszcza w przypadku samochodów ciężarowych.

  Wykorzystywanie pojazdów elektrycznych przynosi też wymierne efekty środowiskowe w postaci zerowej emisji spalin i niższego poziomu hałasu.

  Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

  ZASTOSOWANIA:

  • Transport miejski
  • Transport towarowy
  • Transport na terenie portów morskich – transport kontenerów pomiędzy placem składowym a nabrzeżem
  • Transport w przemyśle wydobywczym
  Aspekt innowacyjny

  ASPEKT INNOWACYJNY:

  Konstrukcja odbieraka prądu umożliwiająca poruszanie się pojazdu równolegle do sieci trakcyjnej znacząco zwiększając możliwości manewrowe a tym samym rozszerzając możliwe zastosowania takich pojazdów.

  Prawa własności intelektualnej

  Zgłoszone do opatentowania

  Polskie zgłoszenie patentowe nr P408008 na ostatnim etapie oceny.

  Faza rozwoju technologii

  Faza badań, rozwój

  Określono koncepcję technologii i jej przyszłe zastosowanie.

  Pracownik