Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepła

Facebook Linkedin Twitter Google

Urządzenie do wymiany powietrza z odzyskiem ciepłą, zwłaszcza w komorach lakierniczych ale także w innych konstrukcjach wymagających podobnego sposobu wymiany powietrza, gdzie wyrzucane ciepłe powietrze jest zanieczyszczone cząstkami stałymi osadzającymi się ścianach kanałów wentylacyjnych oraz wymienników ciepła.

Numer referencyjny
P1063
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu
  • Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Konstrukcja urządzenia pozwala na wymianę powietrza w kabinie lakierniczej z odzyskiem ciepła lub bez odzysku. Konstrukcja urządzenia pozwala na łatwe oczyszczanie wymiennika ciepła z osadów cząstek stałych lakierów.
Urządzenie umożliwia odzysk ciepła z wyrzucanego powietrza co pozwala na obniżenie zużycia energii do ogrzewania tłoczonego powietrza, szczególnie w warunkach zimowych.
Istnieje możliwość doprowadzenia świeżego powietrza za pośrednictwem kanału wlotowego bez odzysku ciepła, jeśli nie ma potrzeby ogrzewania powietrza pobieranego do kabiny lub podczas etapu wentylowania – pozwala to na szybsze schłodzenie wnętrza kabiny i przedmiotów znajdujących się wewnątrz kabiny po zakończeniu fazy wygrzewania. Obniża to koszty energii elektrycznej zużywanej do napędu wentylatorów. Odzyskane w tym czasie ciepło można wykorzystać do dogrzewania hali.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Rozwiązanie zapewnia utrzymanie niezmiennej wysokiej sprawności odzysku ciepła przez cały okres eksploatacji kabiny lakierniczej.
 

Aspekt innowacyjny

Możliwość wymiany powietrza z odzyskiem lub bez odzysku ciepła,
Możliwość oczyszczania wymiennika ciepła z osadów cząstek stałych lakierów,

Prawa własności intelektualnej

Patent przyznany

Uzyskany patent na terenie RP, 
w toku procedura patentowa w EPO
 

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój

Obecnie technologia znajduje się w fazie koncepcyjnej
Wykonano dwa opracowania:
Strategia wdrożenia