Technologia składu granulatu tworzyw sztucznych o przedłużonym działaniu antywirusowym do produkcji materiałów i elementów urządzeń

Facebook Linkedin Google

Oferujemy do licencjonowania technologię kompozycji/produkcji granulatu tworzywa sztucznego o właściwościach antymikrobiologicznych, który jest przeznaczony do tworzenia laminatów w procesach przetwórstwa termoplastycznego. Umożliwia on formowanie elementów i przedmiotów, wykorzystywanych w życiu codziennym w miejscach/jednostkach publicznych zwłaszcza w szpitalach i przychodniach, gdzie występuje wysokie ryzyko narażenia na kontaminację komórkami bakteryjnymi, wirusowymi lub bezpośredni kontakt z nosicielami.

Numer referencyjny
Proto/7/2020
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Protolab-ciąg logotypów.png

Przedmiotem licencji jest technologia opracowania specjalistycznego materiału w postaci granulatu tworzywa sztucznego zawierającego substancję, wykazującą aktywność antybakteryjną i/lub antywirusową. Granulat można wykorzystywać do otrzymywania różnych materiałów, przedmiotów i produktów użytkowych oraz jako dodatek funkcjonalny tzw. „koncentrat” do otrzymywania specjalistycznych granulatów. Formowane w ten sposób specjalistyczne surowce wyjściowe mogą być wykorzystywane do produkcji nie tylko elementów lub całych opakowań ale także elementów urządzeń codziennego użytku w tym sprzętu medycznego z wykorzystaniem typowych metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych. 

Technologia adresowana jest do przedsiębiorstw produkujących materiały, przedmioty i urządzenia wykonywanych z tworzyw sztucznych (w tym opakowań) takich jak produkty sanitarne czy medyczne oraz wykorzystywane w miejscach narażenia na kontakt z osobami zakażonymi koronawirusami, w tym SARS-CoV-2

Oczekiwana forma współpracy
Umowa licencyjna
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Materiały użytkowe o właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych w porównaniu z powszechnie dostępnymi, komercyjnymi materiałami, będą zapobiegały adhezji patogennych mikroorganizmów i/lub cząsteczek wirusów i/lub ich dezaktywację na powierzchni przedmiotów codziennego użytku lub sprzętu medycznego. Dzięki właściwościom antymikrobiologicznym przedmiotów otrzymanych z aktywnego granulatu lub przedmiotów pokrytych warstwą ochronną z aktywnego granulatu, nie będzie konieczna częsta dezynfekcja tych przedmiotów z zastosowaniem metod chemicznych i fizycznych jakie wpływają na obniżenie jakości i trwałości wyrobów. Zapobiegnie to niszczeniu przedmiotów oraz obniży koszt zakupu środków dezynfekujących. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wirus SARS-CoV-2 utrzymuje się na powierzchni przedmiotów z tworzyw sztucznych ok. 3 dni, wytwarzanie tych przedmiotów z aktywnego granulatu lub pokrywanie tych przedmiotów filmem z aktywnego granulatu uczyni te przedmioty bezpiecznymi, zdecydowanie zmniejszy możliwość infekowania potencjalnie narażonych. 

Korzyści z zastosowania technologii

a) Możliwość wykorzystania jako surowca do produkcji bezpiecznych i aktywnych, naturalnych lub analogicznych do naturalnych substancji chemicznych, które mogą być bezpośrednio i szybko wdrożone do produkcji 

b) Niska cena i łatwa dostępność powyższych surowców, co nie będzie wymagało ponoszenia dodatkowych nakładów na specjalistyczne procesy produkcji bioaktywnych związków jakie będą wymagały dodatkowych koszto- i czaso- chłonnych badań certyfikujących i zezwalających na ich użycie.

c) Zmniejszenie częstotliwości konieczności dezynfekcji przedmiotów, wyprodukowanych z użyciem wskazanej technologii - oszczędność czasu oraz kosztów

Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Technologia może znaleźć zastosowanie w branżach:

a) produkcji sprzętu medycznego,

b) produkcji przedmiotów codziennego użytku, funkcjonujących w szczególności w miejscach użyteczności publicznej (mała architektura, meble itp.),

c) produkcji opakowań,

d) związanych z szeroko pojętymi materiałami sztucznymi.

Przewagi konkurencyjne technologii

W chwili obecnej oferowane są rozwiązania służące tylko do bezpośredniej dezynfekcji chwilowej lub w nielicznych przypadkach oferowane są lakiery/farby, dedykowane do powlekania, wykazujące właściwości antymikrobiologiczne. Można je zastosować w procesie natrysku na gotowy wyrób. Niestety, niska odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym ścieranie oraz niewielka ograniczona zawartość substancji aktywnej w takiej powłoce w zasadniczy sposób ogranicza aktywność antymikrobiologiczną takiego gotowego wyrobu szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Prezentowana technologia rozwiązuje ten problem, przedstawiając do komercjalizacji sposób otrzymywania granulatu tworzywa sztucznego, o właściwościach antymikrobiologicznych.

Aspekt innowacyjny

Innowacyjność jest związana z otrzymaniem dotychczas niewystępującego na rynku surowców i specjalistycznych materiałów do przetwórstwa tworzyw sztucznych, funkcjonalnego granulatu tworzywa sztucznego, przeznaczonego do formowania materiałów codziennego użytku, o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Technologia chroniona jest obecnie własnym know-how, zdeponowanym w ZUT.

Faza rozwouju technologii

Dostępny do demonstracji

Technologia znajduje się obecnie na poziomie TRL5 - zweryfikowano komponenty w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi.

Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych.

Uwagi do formy współpracy

Oferowana technologia, została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”. 

Zgodnie z wytycznymi projektu, komercjalizacja polega na udzieleniu licencji niewyłącznej na przedstawianą technologię, na następujących warunkach:

  • opłata wstępna: 1000 zł netto, płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy licencji
  • opłata licencyjna: 6,40% od przychodu ze sprzedaży produktów lub usług wyprodukowanych na bazie oferowanej technologii. 

W ramach zawartej umowy, Licencjobiorca otrzyma:

  • informacje jakie substancje aktywne zostały zastosowane,
  • w jakich ilościach dodawane są powyższe substancje do danego tworzywa badanego w projekcie,
  • w jakich warunkach i jakimi metodami będzie otrzymywana mieszanka granulat: tworzywo sztuczne + substancje aktywne,
  • jakie warunki będą przetwórstwa takiego granulatu mieszanki z substancjami bioaktywnymi,
  • jakie dla takich materiałów foliowych były wyniki badań antywirusowych a jakie wł. pozostałych (mechanicznych itp. badanych w ramach projektu) w porównaniu do materiału niemodyfikowanego. 

UWAGA: Powyższa cena oraz warunki opłaty licencyjnej dotyczą stanu technologii na dzień 25.02.2021 r. Technologia obecnie jest przedmiotem prac rozwojowych, w ramach których prowadzi się jej optymalizację oraz testowanie na użytkownikach końcowych. Planowane zakończenie prac: wrzesień 2021 r. Po zakończeniu w/w prac, warunki licencyjne mogą ulec zmianie.

Pracownik