Sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych

Facebook Linkedin Twitter Google

Przedmiotem wynalazku jest zgłoszony do opatentowania sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych występujących na przykład jako zanieczyszczenie wód i ścieków lub składnik w lekach, czy w produktach handlowych chemii użytkowej m.in. w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących.

Numer referencyjny
P1047
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  • Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska

      Przedmiotem wynalazku jest zgłoszony do opatentowania sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych występujących na przykład  jako zanieczyszczenie wód i ścieków lub składnik w lekach, czy w produktach handlowych chemii użytkowej m.in. w kosmetykach, środkach czyszczących i piorących. 
Sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych według wynalazku przebiega z wykorzystaniem wskaźnika barwnego w oparciu o pomiar jego widm absorpcyjnych UV-Vis. 
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalazku jest prostota wykonania oznaczenia, szeroki zakres liniowości mierzonych zmian, duża czułość metody i nisko położona granica wykrywalności, a także  znaczna redukcja błędu oznaczenia związanego z wahaniami temperatury czy też dozowaniem wskaźnika do próby badanej. 

Aspekt innowacyjny

Proponowany wynalazek obejmuje nowy sposób określania stężenia kationowych środków powierzchniowo czynnych. 

Faza rozwouju technologii

Faza badań, rozwój