Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej

Facebook Linkedin Google

Innowacyjna na naszym rynku technologia produkcyjna cyklodekstryn, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej oraz inne sektory gospodarcze powodując jednocześnie wzrost konkurencyjności w regionie, na rynku krajowym a w przyszłości i na rynku światowym.

Numer referencyjny
2/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Technologia otrzymywania cyklodekstryn:
1.Otrzymywanie enzymu ze szczepu bakterii produkujących cyklodekstryny.
2.Otrzymywanie cyklodekstryn – produkcja okresowa:
a) przy użyciu mikrokapsułek hydrożelowych
b) bezpośrednie dodawanie do roztworu skrobi
3.Otrzymywanie kompleksów ze związkami hydrofobowymi.
4. Suszenie rozpyłowe otrzymanych kompleksów.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Korzyści z zastosowania technologii

1) Wykorzystanie do produkcji cyklodekstryn skrobi ziemniaczanej spowoduje wzrost konkurencyjności krajowych firm zajmujących się przetwórstwem ziemniaków w kierunku produkcji skrobi. 
2) Wdrożona technologia przyczyni się  do powstania nowych przedsiębiorstw, które będą się specjalizowały w produkcji cyklodekstryn, wykorzystując do tego celu zasoby naturalne regionu, dostępność do usług innych przedsiębiorstw, tworząc w te sposób współprace pomiędzy MŚP.
3) Wdrożenie technologii przyczyni się do zwiększą konkurencyjność podmiotów gospodarczych reprezentujących branżę spożywczą.
4) Korzyści dla odbiorcy końcowego to możliwość zakupu produktów o zwiększonej wartości odżywczej bez utraty walorów smakowych 
i estetycznych, poprawa jakości opakowań.
 

Aspekt innowacyjny

Opracowywanie technologii w wyniku, której otrzymuje się tzw. produkty o wysokie wartości dodanej, gdzie obecna cena rynkowa cyklodekstryn jest około 1000x większa od ceny surowca, jakim jest skrobia. 

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój

Należy przeprowadzić testy, które pozwolą zwiększyć wydajności procesu i opracować selektywną metodę oczyszczania.   Badania te prowadzone są na reaktorze okresowym a w przyszłości będą prowadzone na reaktorze przepływowym.

Pracownik