Badania, pomiary, usługi analityczne Katedry Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej

Facebook Linkedin Google

Badania, pomiary, usługi analityczne oferowane przez Katedrę Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Zachodiopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Numer referencyjny
99/2009

Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej Zachodiopomorskiego Uniwersytetu oferuje badania, pomiary i usługi analityczne w zakresie:

- montaż audio oraz wideo (liniowy oraz nieliniowy),

- postprodukcja audio i wideo,

- przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesorów sygnałowych (DSP) i klastrów komputerowych,

- systemy telewizji cyfrowej,

- techniki studia wirtualnego,

- systemy motion capture, motion tracking i camera tracking,

- badania statystyczne ruchu w sieciach komputerowych,

- widmowa analiza sygnałów,

- pomiary spektrofotometryczne,

- systemy dźwięku dookólnego i przestrzennego,

- systemy syntezy obrazów 3D.

Pracownik