ZUT 2.0 - Harmonogram udzielania wsparcia

logosyzut20.jpg

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu
pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

 

Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)
Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania
wsparcia/działania
Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Liczba uczestników
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10