ZUT 2.0 - Harmonogram udzielania wsparcia

logosyzut20.jpg

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu
pn. „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

 

Lp. Rodzaj wsparcia/działania
(w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)
Data udzielania wsparcia/działania Godziny udzielania
wsparcia/działania
Dokładny adres realizacji wsparcia/działania Liczba uczestników
1 Zaawansowany kurs Design Thinking 25.01.2019 16:00-19:00 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin 9
26.01.2019 09:00-13:30
27.01.2019 09:00-16:30
15.02.2019 16:00-19:00
16.02.2019 09:00-16:30
17.02.2019 09:00-13:30
22.02.2019 16:00-19:00
23.02.2019 09:00-13:30
15.03.2019 16:00-19:00
16.03.2019 09:00-13:30
05.04.2019 16:00-19:00
06.04.2019 09:00-13:30
10.05.2019 16:00-19:00
11.05.2019 09:00-13:30
14.06.2019 16:00-19:00
15.06.2019 09:00-16:30
16.06.2019 09:00-13:30
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10