ZUT 2.0 - Harmonogram udzielania wsparcia

logosyzut20.jpg

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu
„ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”,
nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Termin zajęć
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 16 stycznia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 22 - 23 listopada 2019 r.
Kadra dydaktyczna Zaawansowany kurs Design Thinking 25 stycznia - 16 czerwca 2019 r. (100h)
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój