Umowy w handlu międzynarodowym - jak skutecznie zabezpieczyć swój biznes?

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, naukowców oraz przedstawicieli instytucji samorządowych na szkolenie poświęcone umowom w handlu międzynarodowym, które odbędzie się 28 maja 2019 r.

Liczba miejsc
25
Data rozpoczęcia
28.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
25.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Podczas szkolenia prowadzący Łukasz Żak - specjalista od prawa międzynarodowego podzieli się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z przygotowaniem umów. Opowie o źródłach prawa w obrocie międzynarodowym a także o zabezpieczeniach płatności w transakcjach i dochodzeniach roszczeń.

 

Wykładowca
Fałsz
Łukasz
Żak
Żak Legal Support Office
Nie
Nie
Agenda
09:00-09:15
Powitanie
Jacek Wójcikiewicz, RCIiTT ZUT
not-promoted
09:15-11:00
•Źródła prawa w obrocie międzynarodowym oraz przygotowanie umowy w obrocie międzynarodowym

- Akty prawne regulujące obrót międzynarodowy (prawo wspólnotowe, międzynarodowe, prawo handlowe, zwyczaje i uzanse handlowe).
- Soft-law w prawie kontraktów międzynarodowych (zasady UNIDROIT, PECL, FIDIC)

•Prawo właściwe w obrocie międzynarodowym.

- Konsekwencje wyboru prawa w umowie międzynarodowej – aspekty praktyczne
- Prawo właściwe w międzynarodowych relacjach B2B i B2C
- List intencyjny a umowa przedwstępna
- Ogólne warunki handlowe a umowa handlowa – aspekty praktyczne – przykłady
- Umowa międzynarodowa - forma prawna
- Jurysdykcja – czyli sąd właściwy w sporze handlowym
- Prawidłowa reprezentacja stron w umowie
- Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego w handlu

Łukasz Żak
Żak Legal Support Office
not-promoted
11:15-12:45
• Przed podpisaniem kontraktu – analiza ryzyka na płaszczyźnie kontrahenta, branży i kraju.

- Ocena wiarygodności partnerów handlowych
- Umowa o zachowaniu poufności (NDA)
- Ochrona własności intelektualnej
- Ocena ryzyka transakcji międzynarodowych (kraje i sektory).
- Analiza ryzyka w aspekcie praktycznym
- Ryzyko związane z niewywiązaniem się odbiorcy z warunków kontraktu
- Ryzyko związane z niewywiązaniem się dostawcy z warunków kontraktu
- Ryzyko związane z utratą towaru lub zniszczeniem
- Ryzyko siły wyższej
- Typowe klauzule kontraktowe

•Kluczowe elementy kontraktu międzynarodowego

- Strony umowy, język oraz forma jej zawarcia
- Określenie przedmiotu umowy (usługi/towary)
- Transgraniczne świadczenie usług – podstawowe elementy umów oraz uwagi praktyczne
- Reguły INCOTERMS - przejęcie własności, ryzyko
- Zapisy gwarancyjne w umowie
- Umowa dystrybucyjne – ograniczenia geograficzne i podmiotowe – regulacje prawne
Łukasz Żak
Żak Legal Support Office
not-promoted
13:15-15:00
•Zabezpieczenie płatności w transakcjach międzynarodowych

- Zasady ustalania warunków płatności
- Preferowane warunki płatności dla eksportera
- Ubezpieczenie należności
- Factoring
- Akredytywa
- Preferencyjne narzędzia zabezpieczenia płatności w handlu międzynarodowym

•Dochodzenie roszczeń

- Wybór sądu właściwego
- Klauzula arbitrażowa – arbitraż.
- Postępowanie przed Sądem arbitrażowym,
- Dochodzenie roszczeń w ramach UE
- Przedawnienie roszczeń w obrocie międzynarodowym
Łukasz Żak
Żak Legal Support Office
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
sala Szwalnia (115, I piętro)

RCIiTT
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

Szkolenie dla właścicieli i pracowników firm posiadających siedzibę lub oddział na terytorium województwa zachodniopomorskiego i działających w jednej z następujących branż:

Administracja i polityka, Biotechnologia Budownictwo i architektura, Chemia i tworzywa, Drewno i meble, Edukacja i szkolnictwo, Elektronika i automatyka, Elektryczna, Energetyka i gaz, Finanse, księgowość i ubezpieczenia, Gastronomia i hotelarstwo, Górnictwo, Handel hurtowy i detaliczny, ICT, Kultura i sztuka, Media i informacje, Medycyna i zdrowie, Morska / stoczniowa, Motoryzacja, Nanotechnologia, Nieruchomości, Ochrona mienia, Ochrona środowiska, Opakowania (w tym papierowe), Papier i wyroby papierowe (bez opakowań), Poligrafia i reklama, Prawo, Przemysł i produkcja – inne, Rybactwo i rybołówstwo, Spożywcza i rolnictwo, Stalowa i metalowa, Szkło i ceramika, Tekstylia, Transport i logistyka, Turystyka i sport, Tytoń - produkcja i sprzedaż, Uroda i relaks.

A także dla naukowców i pracowników naukowych oraz pracowników administracji samorządowej.

Obowiązuje limit max. 2 osób z firmy.

Do 23 maja pierwszeństwo w rejestracji mają przedsiębiorcy.

Organizator wydarzenia
Jacek Wójcikiewicz
Jacek
Wójcikiewicz
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

KONSULTANT DS. TRANSFERU TECHNOLOGII

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form

Inne wydarzenia

  • #009ED2
  • #59A832
29.05.2019
Spotkanie