Stypendia Indywidualne MSCA

Szkolenie on-line dla osób chcących rozwijać karierę naukową realizując indywidualny projekt badawczo–szkoleniowy oraz dla doświadczonych naukowców zainteresowanych przyjęciem zagranicznego stypendysty w ramach Individual Fellowship Marii Skłodowskiej-Curie.

Liczba miejsc
50
Data rozpoczęcia
07.05.2020 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
04.05.2020 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Szkolenie
Opis wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak aplikować w konkursie Individual Fellowship Marii Skłodowskiej-Curie (IF MSCA), w szczególności:

  • poznają zasady konkursu,
  • zaznajomią się ze strukturą wniosku,
  • dowiedzą się o kryteriach i elementach szczególnie istotnych przy ocenie projektów przez Ekspertów,
  • otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące pisania wniosku.

Szkolenie on-line poprowadzi p. Agnieszka Aloksa, konsultant Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Agnieszki Aloksy
Fałsz
Agnieszka
Aloksa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE, RCIiTT
Tak
Nie
Agenda
10:00-10:30
Zasady konkursowe indywidualnych, europejskich i pozaeuropejskich grantów MSCA.
Agnieszka Aloksa, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:30-11:30
Elementy wniosku: Excellence, Impact, Implementation.
Agnieszka Aloksa, RCIiTT ZUT
not-promoted
11:30-12:00
Praktyczne wskazówki, czyli jakich błędów unikać przy pisaniu projektu i na co zwracają uwagę Eksperci oceniając wnioski.
Agnieszka Aloksa, RCIiTT ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Kryteria rekrutacji

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • naukowcy z minimum czteroletnim doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych
  • osoby ze stopiniem doktora,
  • doktoranci.
Uwagi

RCIiTT nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od RCIiTT.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

Organizator wydarzenia
zdjęcie portretowe Agnieszki Aloksy
Agnieszka
Aloksa
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W PROGRAMIE RAMOWYM UE

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.