Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie szansą na rozwój międzynarodowej kariery naukowej

Zapraszamy, wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim, wszystkich naukowców szukających możliwości międzynarodowego rozwoju swojej kariery oraz doświadczonych badaczy myślących o przyjęciu naukowca z zagranicy na spotkanie informacyjne poświęcone stypendiom indywidualnym Marii Skłodowskiej-Curie, które odbędzie się 10 maja 2019 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Liczba miejsc
31
Data rozpoczęcia
10.05.2019 — 09:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
07.05.2019 — 23:59
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie
Opis wydarzenia

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się jaka jest istota stypendiów indywidualnych oraz jakie korzyści płyną z bycia stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie. Szczegółowo zostanie omówiona struktura wniosku wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pisania wniosków projektowych. W związku z dodatkowym mechanizmem finansowym w ramach stypendiów indywidualnych dla tzw. Widening Countries szczególnie zachęcamy do uczestnictwa naukowców, którzy chcieliby pełnić funkcję supervisora dla badaczy, którzy byliby goszczeni w polskich instytucjach.

Spotkanie poprowadzi p. Edyta Pazura-Umecka, która w RCIiTT ZUT jest specjalistką z zakresu stypendiów MSCA. Wydarzenie dodatkowo wzbogaci prelekcja naukowca oceniającego tego typu wnioski w Komisji Europejskiej, dra inż. Remigiusza Panicza z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wykładowca
Edyta Pazura-Umecka
Fałsz
Edyta
Pazura-Umecka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Konsultant ds. programów badawczych UE
Tak
Nie
Agenda
09:00-09:10
Powitanie
Edyta Kowalczyk – Łuc,
Pełnomocnik Rektora US ds. Horyzontu 2020
not-promoted
09:10-09:45
Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie – zasady ogólne
Edyta Pazura-Umecka,
RCIiTT ZUT
not-promoted
09:45-10:45
Część A wniosku – kwestie formalne
Edyta Pazura-Umecka,
RCIiTT ZUT
not-promoted
11:00-11:45
Jak napisać wniosek? – część B wniosku: Doskonałość, Wpływ, Realizacja, Naukowiec
Edyta Pazura-Umecka,
RCIiTT ZUT
not-promoted
11:45-12:15
Wniosek doskonały - wskazówki
Edyta Pazura-Umecka,
RCIiTT ZUT
not-promoted
12:15-13:15
Doświadczenia i wskazówki ewaluatora wniosków UE o stypendia indywidualne
dr inż. Remigiusz Panicz
ewaluator wniosków KE,
WNoŻiR, ZUT
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
Sala Senatu

al. Papieża Jana Pawła II 22A
70-001 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
Edyta Pazura-Umecka
Edyta
Pazura-Umecka
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

konsultant ds. programów badawczych UE

Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form