Równość płci w Horyzoncie Europa

Webinar dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Horyzont Europa poświęcony aspektowi równości w europejskich programach ramowych.

Liczba miejsc
70
Data rozpoczęcia
09.06.2022 — 10:00
Termin przyjmowania zgłoszeń
08.06.2022 — 12:00
Rodzaj wydarzenia
Seminarium
Opis wydarzenia

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się:

  • jakie działania podejmuje Komisja Europejska na rzecz równości płci;
  • jakie kryteria kwalifikowalności należy spełnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie badań i innowacji w Horyzoncie Europa;
  • jak dobrze odnieść się do wymiaru płci przygotowując wniosek projektowy w Horyzoncie Europa.

Webinar poprowadzą:

  • Agnieszka Korpal – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie;
  • Bogna Hryniszyn – ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Horyzontu Europa usytuowanego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • Iwona Niedojadło – ekspertka Fundacji Flexi Mind.

równość płci w horyzoncie Europa (15).png

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wykładowca
Zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Fałsz
Agnieszka
Korpal
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
HORYZONTALNY PUNKT KONTAKTOWY POLSKA ZACHODNIA, RCIiTT
zdjęcie portretowe Bogny Hryniszyn
Fałsz
Bogna
Hryniszyn
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
zdjęcie portretowe Iwony Niedojadło
Fałsz
Iwona
Niedojadło
Fundacja Flexi Mind
Tak
Nie
Agenda
10:00-10:05
Powitanie uczestników
Agnieszka Korpal, HPK Polska Zachodnia, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:05-10:20
Działania Komisji Europejskiej na rzecz równości płci
Agnieszka Korpal, HPK Polska Zachodnia, RCIiTT ZUT
not-promoted
10:20-10:50
Plan Równości Płci jako kryterium kwalifikowalności w Horyzoncie Europa
Bogna Hryniszyn, KPK, NCBR
not-promoted
10:50-11:20
Włączenie wymiaru płci w projektach – jak to dobrze zrobić
Iwona Niedojadło, Fundacja Flexi Mind
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
not-promoted
Lokalizacja
wydarzenie on-line

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
Polska

Organizator wydarzenia
zdjęcie portretowe Agnieszki Korpal
Agnieszka
Korpal
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT
Szczegóły dojazdu
Zapytanie o szkolenie dedykowane

Szkolena dedykowane

Form
CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Inne wydarzenia