Utwórz nowe konto

Form
A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.
Hasło dla nowego konta użytkownika należy wprowadzić do obydwu pól.
Select the newsletter(s) to which you wish to subscribe.

Informacje personalne

na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu wysyłania newslettera w zakresie związanym z działalnością RCIiTT ZUT i jego partnerów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji nowego konta – profilu w serwisie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (dalej: RCIiTT ZUT) pod adresem innowacje.zut.edu.pl w celu rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez RCIiTT ZUT, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną oraz przyjmuję do wiadomości jej treść.