Utwórz nowe konto

Form
Poprawny adres email. Na ten adres będą wysyłane wszystkie emaile z systemu. Adres nie będzie publiczny i zostanie użyty wyłącznie do dostarczenia nowego hasła lub zamówionych wiadomości.
Wpisz ponownie adres email
Szereg znaków specjalnych w tym spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.
Hasło dla nowego konta użytkownika należy wprowadzić do obydwu pól.
Subskrypcja do newslettera.

Informacje personalne

na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) moich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu wysyłania newslettera w zakresie związanym z działalnością Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT i jego partnerów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji nowego konta – profilu w serwisie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (dalej: RCIiTT ZUT) pod adresem innowacje.zut.edu.pl w celu rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez RCIiTT ZUT, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
zapoznałem/-am się z Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości jej treść.