Urządzenie do bezigłowego nastrzykiwania mięsa

Facebook Linkedin Google
Numer referencyjny
P1038
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sposób bezigłowego nastrzykiwania materiału biologicznego roztworami technologicznymi, według wynalazku, charakteryzuje się tym, że nastrzykiwanie prowadzi się bezdotykowo dyszą o kombinowanym kształcie otworu przelotowego, którego wylot ma średnicę od 0,6 do 1,0 mm umieszczoną w odległości od 2 do 10 mm od materiału biologicznego, przy czym stosuje się ciśnienie roztworu technologicznego dostarczanego do dyszy od 10 do 100 barów.  Dysze nie dotykają materiału biologicznego w żadnym etapie procesu nastrzykiwania. Stosuje się dysze, które mają otwór przelotowy od strony wlotu strumienia roztworu technologicznego w kształcie stożka zwężającego się i przechodzącego w kształt cylindryczny, który ponownie zmienia się w stożek-konfuzor o kącie 20o. W odległości minimum 2 mm od wylotu strumienia roztworu technologicznego otwór przelotowy przechodzi ponownie w kształt cylindryczny. Przy ustalaniu pozycji dyszy względem materiału biologicznego stosuje się metodę fotoelektryczną.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa licencyjna
Umowa współpracy technicznej
Korzyści z zastosowania technologii

Niewątpliwą zaletą tej metody jest skrócenie czasu trwania całego procesu peklowania, gdyż substancje dodatkowe wprowadzane są w postaci rozpuszczonej bezpośrednio do wnętrza surowca, oraz umożliwienie bardziej równomiernego rozmieszczenie solanki i szybszego wyrównania jej stężenia w całej masie. Bezdotykowy nastrzyk eliminuje niebezpieczeństwo skażenia mikrobiologicznego na linii technologicznej. 

Prawa własności intelektualnej

Zgłoszone do opatentowania

Faza rozwoju technologii

Dostępny do demonstracji
Pracownik