Pomiar zawilgocenia izolacji oraz nieinwazyjna identyfikacja osadów w transformatorach energetycznych

Facebook Linkedin Google

Technologia dotyczy zmiany procesów elektrycznych granicy fazy papier-olej kanałów olejowych transformatorów energetycznych pod wpływem różnej morfologii (zawilgocenie, temperatura, osady)

Numer referencyjny
1/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Badania preszpanu i oleju transformatorowego przy różnej morfologii (zawilgocenie, temperatura, osady) oraz zaproponowany przez autora sposób określania rodzajów relaksacji na podstawie zasięgu ich występowania stanowią podstawy teoretyczne nieinwazyjnej identyfikacji osadów w transformatorach energetycznych. Powyższe informacje można wykorzystać do bardziej precyzyjnego i jakościowego podejmowania decyzji remontowych i modernizacyjnych transformatorów, mających istotne znaczenie w zarządzaniu majątkiem sieciowym.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Korzyści z zastosowania technologii

Omówione wyniki badań stanu technicznego transformatorów z izolacją stało-ciekłą pozwalają na opracowanie systemu wskazującego jednostki przeznaczone do remontów oraz przyczyniają się do lepszego zarządzani ryzykiem eksploatowanych jednostek.

Aspekt innowacyjny

Technologia diagnostyczna umożliwiająca identyfikację osadów oraz innych produktów starzenia w transformatorach energetycznych. Taka nieinwazyjna metoda pozwala uniknąć kosztownej wewnętrznej inspekcji przy określaniu stanu technicznego najstarszych eksploatowanych jednostek.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Faza rozwoju technologii

Faza badań, rozwój

Wymagane są ukierunkowane badania testowe na rzeczywistych obiektach (transformatorach energetycznych) oraz dopracowanie technologii mającej na celu weryfikację testów laboratoryjnych z badaniami terenowymi. 

Pracownik