Podstawowe analizy chemiczne składu płynów ustrojowych

Facebook Linkedin Twitter Google

Podstawowe analizy chemiczne składu płynów ustrojowych (krew, mocz).

Numer referencyjny
4/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Podstawowe analizy chemiczne składu płynów ustrojowych (krew, mocz): 

1. Oznaczanie stężenia: sodu, potasu, cynku, miedzi, magnezu, wapnia, żelaza, litu metodą spektrometrii atomowej, 
2. Oznaczanie stężenia chlorków przy użyciu chlorimetru, 
3. Oznaczanie ciśnienia osmotycznego metodą krioskopową, 
4. Oznaczanie stężenia kreatyniny, wybranych enzymów, białek i lipidów.

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwouju technologii

Gotowa technologia