Oferta badań Katedry Telekomunikacji i Fotoniki

Facebook Linkedin Google

Oferta badań Katedry Telekomunikacji i Fotoniki

Numer referencyjny
WE/03/2023
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Elektryczny

Oferta badań  Katedry Telekomunikacji i Fotoniki 

1.    Badania właściwości materiałów i urządzeń optycznych  (Pracownia Urządzeń Fotonicznych - PUF)
Oferta obejmuje:
•    badanie liniowych i nieliniowych właściwości optycznych półprzewodników objętościowych oraz półprzewodnikowych struktur o ograniczonej wymiarowości, takich jak światłowody planarne i struktury studni kwantowych;
•    badanie właściwości kryształów nieliniowych optycznie;
•    badanie zjawisk nieliniowych w światłowodach telekomunikacyjnych; 
•    badanie generacji supercontinuum w światłowodach włóknistych i strukturach optyki zintegrowanej; 
•    badanie propagacji i oddziaływań solitonów przestrzennych; 
•    badanie propagacji impulsów femtosekundowych oraz impulsów o dużej mocy i szerokim zakresie widmowym (400-1600 nm) w strukturach światłowodowych. 
Badania wykonywane są w pracowni o powierzchni 90 m2 wyposażonej w stoły antywibracyjne, wysokiej klasy systemy klimatyzacyjne oraz aparaturę badawczą renomowanych producentów. W pracowni prowadzone są prace naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem optycznych zjawisk nieliniowych i liniowych do całkowicie optycznego przełączania i przetwarzania sygnałów oraz prace nad oceną wpływu zjawisk nieliniowych na transmisję sygnałów optycznych w światłowodach telekomunikacyjnych.

2.    Projektowanie i badania elementów światłowodowych 
(Pracownia Światłowodów Mikrostrukturalnych - PSM) 
Oferta obejmuje: 
•    pomiary parametrów geometrycznych, mechanicznych i optycznych szerokiej gamy włókien optycznych 
w tym światłowodów mikro i nanostrukturalnych, kilkumodowych i wielordzeniowych; 
•    projektowanie, pomiary i certyfikowanie elementów światłowodowych i fotonicznych (w tym czujników światłowodowych) dla systemów transmisyjnych (sieci światłowodowe i radiowo-światłowodowe) 
oraz zastosowań przemysłowych i biomedycznych; 
•    projektowanie, konstruowanie i testowanie sieci czujników rozłożonych do specjalnych zastosowań przemysłowych i biomedycznych;
•    badania właściwości transmisyjnych nowych typów włókien światłowodowych wielordzeniowych 
i kilkumodowych obejmujące: pomiary wielofalowe OTDR, pomiary strat widmowych, pomiary strat zgięciowych, pomiary dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej;
•    pomiary transmisyjne torów światłowodowych wielofalowych i wielomodowych o przepływnościach 10Gbit/s w pasmach telekomunikacyjnych O+S+C+L. 

3.    Projektowanie i badanie sieci światłowodowych oraz rozwój metod ich monitorowania 
(Pracownia Optycznych Teleinformatycznych Sieci Odniesienia - POTSO)  
Oferta obejmuje: 
•    testowanie nowych standardów telekomunikacyjnych poprzez budowę i badanie teleinformatycznych optycznych sieci odniesienia;  
•    badania transmisyjne elementów światłowodowych w sieciach dostępowych i transportowych; 
•    badania i rozwój nowoczesnych technik monitoringu i sensoryki w światłowodowej sieci dostępowej;
•    projektowanie i testowanie układów światłowodowych z nowymi topologiami sieciowymi dla sieci i usług dostępowych oraz do monitorowania zdarzeń w sieci.
 
4.    Pomiary jakościowe i wytrzymałościowe elementów, osprzętu i urządzeń fotonicznych  
(Pracownia Elementów Sieci Teleinformatycznych - PEST  oraz Laboratorium Badania Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych  - LBJOiUT) 
Oferta obejmuje: 
•    pomiary mechaniczne i klimatyczne światłowodów i światłowodowych elementów pasywnych i aktywnych;
•    badania i certyfikowanie elementów sieci światłowodowych oraz osprzętu teleinformatycznego, 
w tym przełącznic i kabli światłowodowych;  
•    tworzenie stanowisk i testów dedykowanych nowym projektowanym elementom i systemom telekomunikacyjnym dla zastosowań certyfikacyjnych;
•    badania środowiskowe wybranych elementów i osprzętu telekomunikacyjnego;
•    testowanie elementów specjalnych dla zastosowań przemysłowych i militarnych;
•    badania starzeniowe kabli i osprzętu telekomunikacyjnego.
 

Oczekiwana forma współpracy
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Umowa współpracy technicznej
Pracownik