Badania emisyjne silników spalinowych w tym określenie kaloryczności gazu syntezowego, jego składu oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących

Facebook Linkedin Google

Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykona badania emisyjne silników i spalin, określenie kaloryczności gazu syntezowego, określenie składu gazu syntezowego oraz skuteczności zainstalowanych w instalacji urządzeń filtrujących gaz syntezowy. W badaniach emisji spalin wykorzystany będzie analizator spalin CAP 3201, który spełnia aktualne wymagania urządzeń tego typu zgodne z wymogami UE.

Numer referencyjny
1/2017
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Jednostka naukowa
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Analizator umożliwia zaprogramowanie pomiaru 5 składników spalin. Tryb pomiaru może być zarówno urzędowy (stacje diagnostyczne) jak i ciągły, w zależności od tego czy posiada wymagane homologacje i okresowe kalibracje. Analizator charakteryzuje się ergonomicznymi wymiarami, dzięki czemu można wykonywać pomiary w dowolnym, dobrze wentylowanym miejscu, w którym jest dostęp do sieci elektrycznej. Analizator automatyczne odprowadza kondensat.

W skład analizatora wchodzą m.in.: graficzny ekran, 5 klawiszowa klawiatura znajdująca się na obudowie analizatora. Wbudowana drukarka umożliwiająca bieżące wydrukowanie wyników pomiaru składu spalin. Zasilanie urządzenia (90-260) V AC , (50-60) Hz. Temperatura, w której mogą się odbywać pomiary i urządzenie może pracować, mieści się w zakresie (0-40) °C. Masa całego urządzenia tj. analizatora wraz z mobilnym stołem wynosi ok. 7kg. Analizator wyposażony jest także w wejście klawiatury alfanumerycznej umożliwiającej wpisanie dowolnych danych dotyczących identyfikacji badanego pojazdu czy też urządzenia. Wózek, na którym znajduje się analizator wraz z dymomierzem charakteryzuje się wymiarami 540 x 990 x 480 mm. Analizator wyposażony w komorę pomiarową IR CAPELEC. Pomiar zawartości tlenu odbywa się za pośrednictwem ogniwa elektrochemicznego.

Określenie składu gazu syntezowego wykorzystywany będzie analizator przemysłowy gazów MRU Vario Plus.

Badanie skuteczności urządzeń filtracyjnych zainstalowanych w instalacji odbywało się będzie metodą wagowa. Urządzenie do pobierania prób gazów zostało skonstruowane w warsztacie Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT w Szczecinie. Urządzenie pobiera 0,025 m3  gazu syntezowego, który przepuszczany jest przez sączek bibułowy. Przed pobraniem próbki gazu sączek jest ważony na wadze laboratoryjnej o dokładności 0,001 g. Następnie gaz o objętości 0,025 m3 przepływa przez sączek, na którym osadzają się zanieczyszczenia znajdujące się w gazie generatorowym. Gaz pobierany jest przed urządzeniami filtracyjnymi oraz bezpośrednio za zainstalowanymi filtrami. Taki sposób postępowania pozwala na masowe określenie skuteczności filtrów, oraz na  określenie stopnia zanieczyszczenia gazu w zależności od zastosowanego materiału wsadowego. Ilość zanieczyszczeń gazu przeliczana będzie na [g . m3].

Oczekiwana forma współpracy
Umowa komercyjna ze wsparciem technicznym
Umowa podwykonawstwa (subcontracting)
Co umożliwia technologia i jakie problemy rozwiązuje

Technologia umożliwia precyzyjne określenie emisji silników oraz spalin, w szczególności w zakresie kaloryczności czy określeniu składu gazu syntezowego. Technologia umożliwia też określenie skuteczności zastosowanych systemów filtracyjnych.

Korzyści z zastosowania technologii
  • Precyzyjne określenie składu gazu syntezowego,
  • Precyzyjne określenie kaloryczności,
  • Pomiar skuteczności zastosowanych systemów filtracyjnych poprzez autorsko skonstruowane urządzenie.
Zastosowanie rynkowe w branży / branżach

Branża chemiczna, paliwowa, branża gazów przemysłowych.

Przewagi konkurencyjne technologii
  • Szybkość pomiaru,
  • Precyzja pomiaru,
  • Autorskie urządzenie dokonujące pomiaru.

Prawa własności intelektualnej

Własny know-how

Faza rozwoju technologii

Gotowa technologia
Pracownik